نشانه شناسی اجتماعی حضور زن در تصاویر کتاب‌های غیردرسی کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی

10.22083/jccs.2019.161672.2660

چکیده

بررسی روشمند محتوی کتاب‌های کودکان به جهت نقش زیاد آنان در جامعه‌پذیری نسل آینده، موضوعی میان رشته‌ای است که در قلمرو علوم اجتماعی به‌طور عام و در جامعه‌شناسی، مطالعات فرهنگی و نیز با رویکرد جنسیتی در مطالعات زنان به‌طور خاص مطرح است.
جامعه آماری این پژوهش کتاب‌های گروه سنی الف است که نویسنده و تصویرگر ایرانی دارند و از سوی شورای کتاب کودک در زمینه تصویرگری در سال‌های 1395-1342 برگزیده شده‌اند. بیست کتاب با 716 تصویر، این ویژگی‌ها را داشت و تصاویر با کل شماری تحلیل شدند.
روش این پژوهش کیفی و تحلیل نشانه‌شناسی اجتماعی است که نظریات هلیدی، کرس و ون لیون برای تحلیل تصاویر به کار رفته است.
یافته‌ها حاوی گزارشی از افت و خیزهای موضوعی تصاویر کتاب کودک در نیم قرن گذشته و نیز نمایی از پرسوناژهای انسانی است که در قالب زنان در برابر چشم مخاطب قرار گرفته‌اند. همچنین نقش‌های اجتماعی زنان را معرفی کرده، به ارزش‌های ضمنی نظر داشته و روندهای تاریخی را پی می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Semiotic Analysis of women in the pictures of kid’s Story Book/Hobby

نویسندگان [English]

  • mahya barekat 1
  • somaye sadat shafiee 2
1 تهران
2 professor
چکیده [English]

Regarding the role of kid’s hobby books in socializing next generation, methodological analysis of them is highly important. It is debated generally in the field of social science and specifically in the field of women and gender studies. Children are unintentionally exposed by values, attitudes and approaches which are presented in text and beyond that the pictures. Even as kids, they are more receptive to pictures.
Due to this, unprecedentedly this article focuses on picture of kid’s book to analyze their technically. The research investigates awarded kid’s book from the Children’s Book Council of Iran during 1963-2017.Methodologically social semiotic is applied to explore meaning making out of pictures.
The findings indicate the up and down of the picture’s themes and personages whom are characterized as women. Moreover the social roles of women are introduced and the implicit values are discussed periodically. The result suggests how nongovernmental actors have followed the dominated gender ideology in kid’s books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • kid’s book
  • Social Semiotic
  • gender studies
  • Women