ارزیابی گذران اوقات فراغت در رسانه‌های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

10.22083/jccs.2019.142337.2526

چکیده

هدف این مقاله، ارزیابی شرایط و زمینه‌های در اولویت قرار گرفتن رسانه‌های اجتماعی برای گذران اوقات فراغت، نحوه استفاده فراغتی از رسانه‌های اجتماعی و ارزیابی اثرات مثبت و منفی این کاربری از منظر خود کاربران بوده است. این پژوهش بر مبنای رویکرد تئوری زمینه‌ای و از طریق مصاحبه‌ کیفی با کاربران انجام شد. براساس تحلیل داده‌ها، چهار مقوله عمده نیازهای ارتباطی، نیازهای فراغتی، نیازهای تکنولوژیک و نیاز به تجربه‌های متفاوت به عنوان شرایط زمینه‌ساز گذران اوقات فراغت، سه مقوله رشد توانایی‌های ارتباطی، اثرات روانی و تقویت منافع فردی به عنوان اثرات مثبت دسته بندی شدند و اثرات منفی در 5 مقوله اثرات فردی، اثرات بر ارتباطات خانوادگی، اثرات بر ارتباطات اجتماعی، اثرات منفی بر سلامت جسمی و روانی مطرح شدند. عوامل تداوم دهنده فعالیت در شبکه‌ها نیز به عوامل تکنولوژیک و روانی دسته بندی شدند. نتایج این تحقیق، روند جایگزینی فراغت مجازی با واقعی و آمیختگی مفاهیم فراغت و کار را نزد کاربران تائید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Spending Leisure Time in Social Media

نویسنده [English]

  • Marzieh Khelghati
PhD Student of Communication, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study evaluates the conditions of prioritizing social media as a mean for spending leisure time, the way people use social media, and its negative and positive impacts from the viewpoint of users. It is carried out via grounded theory approach and qualitative interviews with 10 active users. According to the results of data analysis, four factors were pinpointed as the main underlies of using social media as a mean for spending leisure time, including communication needs, leisure needs, technological needs, and the need for various experiences. Three main positive impacts of social media are growth of communication abilities, psychological effects, and improvement of individual interests. On the other hand, it has negative impacts on family and social relations, physical and mental health and individual effects. Technological-technical effects and mental-psychological are activity continuity factors. The result of this research confirmed a process of replacing the virtual leisure with real leisure and Combining the concepts of work and leisure for users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • leisure time
  • Social Media
  • virtual leisure
  • Grounded theory