تحولات سیاستگذاری فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در جمهوری اسلامی ایران: مورد مطالعه تحلیل اسناد بالادستی (1370-1396)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره

10.22083/jccs.2019.140049.2497

چکیده

در این مقاله محقق در راستای پاسخ به تحولات سیاستگذاری فرهنگی شبکه های اجتماعی مجازی در جمهوری اسلامی ایران، اسناد بالادستی کشور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. جامعه ی هدف این پژوهش را اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با شبکه های اجتماعی مجازی در بازه زمانی 1370 تا 1396 تشکیل می دهند. نتایج سیاست پژوهی مذکور حاکی از آن است که پنج محور سیاستی در این حوزه شامل «حفظ امنیت و هویت فرهنگی ایرانی- اسلامی»، «بهره گیری از فرصت های شبکه های اجتماعی و توسعه محتوا وخدمات کارآمد»، «رویکرد حمایتی نسبت به ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری شبکه‌های اجتماعی داخلی»، «توسعه جامعه شبکه ای» و «مدیریت راهبردی شبکه‌های اجتماعی» حائز اهمیت می باشد. همچنین در این راستا اسنادی مانند سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه ای، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور، وظایف شورای عالی فضای مجازی در حکم نصب اعضای جدید توسط رهبری بیشترین و مهمترین بندهای سیاستی مرتبط با مساله شبکه های اجتماعی مجازی را به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developments in the Cultural Policy of Virtual Social Networks in the Islamic Republic of Iran: Case Study of Upstream Documents Analysis (1987-1396)

نویسندگان [English]

  • meysam farokhi 1
  • مهدی نادری نژاد 2
1 استادیار گروه مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهران
2 دانشجوی کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه سوره
چکیده [English]

Developments in the Cultural Policy of Virtual Social Networks in the Islamic Republic of Iran: Case Study of Upstream Documents Analysis (1987-1396)
چکیده [English] In this paper, the researcher has analyzed and evaluated the upstream documents of the country in order to respond to the cultural policy developments of virtual social networks in the Islamic Republic of Iran. The target community of this research is the upstream documents of the Islamic Republic of Iran related to virtual social networks during the period from 1370 to 1396. The results of this policy study indicate that the five policy axes in this area include "maintaining Iranian-Islamic cultural identity and identity", "exploiting the opportunities of social networks and developing content and efficient services", "a supportive approach to capacity The hardware and software of the internal social networks "," network development "and" strategic management of social networks ". In this regard, documents such as general policies of computer information networks, the strategic document of the comprehensive information technology system of the country, the strategic document security of production space and information exchange of the country, the country's cultural engineering plan, the tasks of the Supreme Council of Cyberspace in the installation order The new members have led the most important policy issues related to the issue of virtual social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual social networks
  • Public Policy
  • Cultural Policy
  • Islamic Republic of Iran