روزنامه‌نگاری صلح و ارزش‌های خبری آن در ایران نحوه انعکاس اخبار حمله نیروهای ائتلاف به عراق در 6 روزنامه سراسری کشور (کیهان، رسالت، اطلاعات، همشهری، اعتماد و یاس‌نو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد/ دانشگاه علامه طباطبایی

10.22083/jccs.2019.101481.2274

چکیده

هدف اصلی این پژوهش کمک به تبیین و ارتقای سطح ادبیات موضوعی روزنامه‌نگاری صلح است. در این میان، به تبیین شاخص‌ها و ارزش‌های این شیوه روزنامه‌نگاری پرداخته‌ایم، تا میزان بهره‌‌گیری 6 روزنامه سراسری کشور(کیهان، رسالت، اطلاعات، همشهری، اعتماد، یاس‌نو) را از ارزش‌های صلح، در جنگ میان نیروهای ائتلاف و عراق در فروردین 82 بسنجیم.
در این پژوهش، نظریه گالتونگ و چهار مولفه اصلی روزنامه‌نگاری صلح (راه‌حل‌گرایی، فرایندمداری، حقیقت‌گرایی و مردم‌گرایی) را مبنا قرار دادیم و دو بایسته اساسی را یعنی «موازین حرفه‌ای» و «اصول اخلاقی» به آن افزودیم. پس از استخراج و تعریف ارزش‌ها و مولفه‌های مربوط به روزنامه‌نگاری صلح با روش تحلیل محتوا نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که میزان استفاده از مولفه‌های مربوط به روزنامه‌نگاری صلح در دوره مورد بررسی بسیار پایین است و هرچند به مولفه مردم‌گرایی نسبت به سایر مولفه‌ها بیشتر توجه شده، اما به نظر می‌رسد این امر در جنگ عراق برخاسته از نوعی مجاورت معنوی میان ایران و عراق باشد. از طرف دیگر، انعکاس مظلومیت مردم عراق در 6 روزنامه‌ مورد بررسی کاملا یک‌سویه و محدود به جنگ است و کمتر برای روشن کردن ابعاد و دامنه‌های جنگ تلاش شده است. روزنامه‌ها خبرنگار اعزامی به عراق نداشته‌اند و به جای گزارش‌های تحلیلی و تحقیقی ترجیح داده‌اند ابتدا فقط به مسئله و خبر درگیری میان دو طرف بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Peace journalism and its values in Iran The news Coverage of Coalition to Iraq by Six Iranian Widely Circulated Dailies

نویسندگان [English]

  • Ali Shaker 1
  • null null 2
1 PhD student of Communication science at ATU
چکیده [English]

This research explains "peace journalism" which is regarded as a new concept in worldwide journalism literature. The main goal of this research will help to make clear and promote the level of theoretical literature of peace journalism.
To this end, the parameters and values of this kind of journalism are defined to evaluate how much six large circulation newspapers applied the said standards during the war between coalition forces and Iraqi military force.
The research is based on the Galtung theory and four main approaches of peace journalism (Solution-oriented approach, Process-oriented approach, Truth-oriented approach, People-oriented approach) and add two key principles in journalism; one, professional and other, moral principles.
The researcher assumes that interaction between those four approaches and the two principles could lead to sustainable peace for newspapers.
After figuring out and explaining the values and approaches of peace journalism by content analysis, the study shows that the above newspapers didn’t applied the four mentioned approaches. In fact, the newspapers paid more attention on people-oriented. Having cultural proximity with Iraq, the Iranian newspapers used people-oriented approach during the war. In other word, the six daily papers just reflected the “innocence of Iraqi people” during the war and the other war dimensions were less addressed by them.
These newspapers had not any correspondent in Iraq to coverage the war news Thus, instead of descriptive reports, analytic and investigative reports were published.
Key contact: Peace, War, Peace Journalism, Media Ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Peace"
  • "War"
  • "Peace Journalism"
  • "Media Ethics."