زمینه‌پردازیِ رشد و کمالِ شخصیت؛ برساختِ رسانه‌ایِ خود و دیگری در سریال میهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ارتباطات

2 دکترا/ دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

10.22083/jccs.2021.237887.3122

چکیده

در یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ بود که رضایتِ خاطرِ ناشی از صلحی که در میانِ بسیاری از ملت‌ها وجود داشت، و با پایانِ جنگ سرد و نابودی کمونیسم آغاز شده بود، با ظهور یک دشمنِ تازه، به‌شکلی نمادین، پایان یافت. در این برهه، موضعِ گفتمانی رسانه‌های جریان اصلی ایالاتِ متحده نسبت به دیگری و شرق نیز دچار تغییراتی شد. در این مقاله با توسل به ابزارهای تحلیلی نشانه‌شناسی اجتماعی تصویر، به بررسی نحوه‌ی برساخت هویتِ خودی و در مقابل آن، دیگری، در این دوران می‌پردازیم. به اعتقاد ما، تلویزیون جایگاه مناسبی برای تولید آن چیزی است که نظریه‌پردازان نشانه‌شناسیِ اجتماعی با عنوان «منبع نشانه‌ای» از آن یاد می‌کنند لذا در تحلیل خود بر یک سکانس استثنائی از سریال تلویزیونی میهن متمرکز شده ایم و پس از بررسی کاملِ این سکانس ملاحظه کرده ایم که در سریالِ میهن، خودی، تعریفی مشخص پیدا کرده است. او یک زنِ اروپایی‌تبار (امریکاییِ اصیل) است. از سوی دیگر، با مردی مواجه هستیم که به لحاظ خصوصیات ظاهری یک امریکاییِ اصیل محسوب می‌شود اما به دشمنِ ایالاتِ متحده پیوسته و در صدد انجام حمله‌ای علیهِ امریکاست و ما در تحلیل خود نشان داده‌ایم که سازندگان در کمال اختصار، به خطرِ خودی‌هایی اشاره می‌کنند که به خدمتِ دیگری درآمده‌اند و اکنون می‌توانند بارِ دیگر ایالاتِ متحده را از درون تهدید کنند و مورد حمله قرار دهند. در تحلیلِ خود همچنین شیوه بازنمایی و حفظِ نمایشِ چارچوب‌های هویتیِ پسانژادی و چندفرهنگی در ایالاتِ متحده را مورد بازشناسی قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Contextualization of a character; Media Construction of Self and Other in Homeland TV-Series

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Mahdizadeh 1
  • Mohammad Mahdi Vahidi 2
1 educational and research assistant
2 PhD, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

It seems that after the events of September 11th 2001, there has been a shift in the US media discursive position towards the East. These discursive changes did not occur suddenly, but they became more intense and faster in this historical period. One of the media that could represent these changes rapidly and in a fascinating way to a wide range of audiences, was "television". In this paper, by analyzing a particular sequence of the Homeland TV-series, we will examine the construction of Self and Other “semiotic resource”. We also will show that the narrative of Islamic terrorism is effectively used in construction of a new Other for the United States. Analysis of this titling sequence reveals the method of construction of opposing identities. Moreover, the analysis of the meanings of the images presented in this sequence, based on the social semiotic approach, can lead us to a better understanding of “state of exception” and the logic of suspending social freedoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Post-colonialism
  • Orientalism
  • Television
  • Identity
  • Semiotic Resource