بررسی رابطۀ بین رضایت از زندگی و کیفیت خواب و نشانه‌های تصویری فیلم‌های پورنو در تلگرام با استفاده از نظریۀ بودریار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام نور تهران mozhgan.hayati@yahoo.com

10.22083/jccs.2021.243354.3154

چکیده

هدف پژوهش پیش رو بررسی رابطۀ بین رضایت از زندگی و کیفیت خواب و نشانه­های تصویری فیلم­های پورنو در تلگرام با استفاده از نظریۀ بودریار است که در آن نشانه­های فراواقعی در حوزۀ مسائل جنسی نکتۀ کانونی است. این پژوهش در سال 97-98 و در شهرستان رزن (استان همدان) صورت گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش را دو گروه 52نفره تشکیل دادند. گروه اول با تماشا و گروه دوم بدون تماشای فیلم‌های پورنو از طریق تلگرام و با نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت سنجش رضایت از زندگی و کیفیت خواب، به‌ترتیب از پرسش‌نامۀ 14ماده­ای اندیکوت و همکاران (1993) و پرسش‌نامۀ پترزبورگ (1989) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نشانه­های تصویری فراواقعی پورنو در تلگرام با کیفیت خواب اختلاف معناداری در سطح خطای 5 درصد وجود دارد. این بررسی نشان داد که کیفیت خواب افرادی که به تماشای فیلم پورنو می‌پرداختند به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از آزمودنی‌هایی بود که فیلم پورنو تماشا نمی‌کردند. در زمینۀ رضایت از زندگی و تماشا یا عدم تماشای فیلم‌های پورنو در سطح خطای 5 درصد اختلاف معنادار یافت شد. این بررسی نشان داد که رضایتمندی از زندگی نزد افرادی که به تماشای فیلم پورنو می‌پرداختند به‌طور معنی‌داری کمتر از آزمودنی‌هایی بود که فیلم پورنو تماشا نمی‌کردند. همچنین، نتایج نشان داد بین رضایت از زندگی با کیفیت خواب در سطح خطای 1 درصد رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Life Satisfaction and Sleep Quality and Hyper Real Visual Signs in Porno Movies in Telegram Using Baudrillardʾ theory

نویسنده [English]

  • Mozhgan Hayati
Assistant Professor, Payame Noor University. Tehran. Iran
چکیده [English]

This research has aimed to determine the relationship between life Satisfaction and sleep quality and hyper real visual signs in porno movies in Telegram using Baudrillard theory (1988). In this theory, hyper real signs in sexual matters are the main points. This research has been done in Razan (Hamadan Province) in 1918-1919 (1397-1398Hijri). The statistical population of this study consisted of two groups of 52 married people. The first group was selected among who were watching and the second group was selected among who were notwatching pornographic films via telegram. They were selected using purposive sampling. For measuring life satisfaction and sleep quality, 14 item Endicott questionnaire (1993) and Pittsburgh questionnaire (1989) were used respectively. The results show that there was a significant difference at 5% error level between the hyper real visual signs in porno movies in telegram and sleep quality. Findings of the study indicate that the quality of sleep of people who were watching pornography was significantly lower than those who did not watch porn. Significant differences were found at 5% error level for life satisfaction and watching or not watching porn videos. Findings show that life satisfaction of those who watched pornography was significantly lower than those who did not watch porn. The results also showed that there is a significant positive relationship between life satisfaction and sleep quality at 1% error level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life satisfaction
  • Porno movies
  • Sleep Quality
منابع و مأخذ
احمدی، ژاله و علی زینالی (1397). «تأثیر اعتیاد به شبکه­های اجتماعی در پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان: نقش میانجی کیفیت خواب، اهمال­کاری و استرس تحصیلی». فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، شماره 2: 32ـ21.
احمدیان چاشمی، نوشین، سید محمد میر رضایی، شهناز نوحی و حسین خواستار (1397). «بررسی رابطه اختلال خواب و کیفیت زندگی جنسی در پرستاران شیفت در گردش». فصلنامه مجله دانش و تندرستی، شماره 1: 25ـ19.
بحری، نرجس، محمود شمشیری، مهدی مشکی و مرضیه مقرب (1393). «بررسی کیفیت خواب و ارتباط با سلامت روان در پرستاران». دوماهنامه سلامت کار ایران، شماره 3: 104ـ96.
بل، دیوید (1389). درآمدی بر فرهنگ­های سایبر. ترجمه مسعود کوثری و حسین حسنی. تهران: جامعه‌شناسان.
بودریار، ژان (1386). اغوا. ترجمه ایمن قضایی. پاریس: نشر شعر.
بهرامی کمیل، نظام (1391). نظریه رسانه­ها (جامعهشناسی ارتباطات). تهران: کویر.
پاک‌نهاد، محسن (1395). فضای مجازی؛ جاذبه­ها و آسیب­ها. تهران: کتابراه.
پسندیده، عباس (1389). هنر رضایت از زندگی. قم: دفتر نشر معارف.
تقربی، زهرا، خدیجه شریفی، زهرا سوکی و لیلا تقربی (1391). «روان‌سنجی فرم کوتاه پرسش‌نامه رضایت از زندگی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی کاشان». ماهنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، شماره 1: 98ـ89.
 حیدری، علیرضا، پروین احتشام‌زاده و ماندانا مرعشی (1389). «رابطه شدت بی­خوابی، کیفیت خواب، خواب‌آلودگی و اختلال در سلامت روان با عملکرد تحصیلی در دختران». فصلنامه زن و فرهنگ، شماره 1: 76ـ65.
دانش، پروانه، امیر ملکی و اعظم حسین‌زاده راد (1395). «بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر سبک زندگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب)». فصلنامه جامعهشناسی سبک زندگی، شماره 8: 82ـ27.
درتاج، فریبا، مریم رجبیان، فیروزه فتح­اللهی و فتانه درتاج (1397). «رابطه میزان استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان». فصلنامه روان­شناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی، شماره 47: 140ـ119.
دوله، معصومه، رضا اسماعیلی و امیرمسعود امیرمظاهری (1395). «بررسی نقش شبکه­های اجتماعی مجازی در کیفیت زندگی». فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 4: 120ـ97.
 
دیماذر، قاسم، مهدی کاهویی، مریم فروزان و فاطمه اسکندری (1398). «بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی برخط بر کیفیت خواب، میزان افسردگی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شهر سمنان». دوماهنامه کومش، شماره 2: ۳۱۷-۳۱۲.
رضاجو، شهلا (1395). «اثربخشی ورزش بر کیفیت خواب و رضایتمندی از زندگی زنان مراجعه‌کننده به پارک‌های بانوان کلان‌شهر تبریز». نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت ورزشی.
ریتزر، جورج (1389). مبانی نظریه جامعه­شناختی معاصر و ریشه­های کلاسیک آن. ترجمه شهناز مسمی‌پرست. تهران: نشر ثالث.
زمانی، عباس (1394). خانواده مجازی؛ مروری بر فرصت­ها و چالش­های استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی تلفن همراه. اصفهان: مؤلف.
سلیگمن، مارتین (1393). شکوفایی روان­شناسی مثبت­گرا. ترجمه امیر کامکار و سکینه هژبریان. تهران: نشر روان.
سیاح طاهری، محمدحسین و همکاران (1397). حقیقت مجازی. تهران: مرکز ملی فضای مجازی.
ضیمران، محمد (1382). «بودریار و واقعیت مجازی». ماهنامه کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره 70: 49ـ44.
عطادخت، اکبر (1394). «کیفیت خواب و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان». فصلنامه مجله سلامت و مراقبت، شماره 1: 18ـ9.
غلامزاده بافقی، طیبه و طیبه جمالی بافقی (1397). «رابطه بین عضویت در شبکه­های اجتماعی مجازی و رضایت زناشویی در بین زنان و مردان متأهل». فصلنامه پژوهش در نظام­های آموزشی، شماره 40: 1165-1151.
گیدنز، آنتونی (1389). جامعهشناسی. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.
گیلاسیان، روزبه (1389). فلسفه در خیابان، عبور از فوکو و بودریار. تهران: انتشارات روزبهان.
لچت، جان (1392). پنجاه متفکر بزرگ معاصر؛ از ساختارگرایی تا پسامدرنیته. ترجمه محسن حکیمی. تهران: انتشارات خجسته.
مالپاس، سایمون (1388). پسامدرن. ترجمه بهرام بهین. تهران: انتشارات ققنوس.
محبوبی، رحمت­ا... و فرهاد مرادی (1393). «پیامدها و تأثیرات پورنوگرافی بر ارزش­های اخلاقی و انسانی». چهارمین همایش ملی اخلاق و آداب زندگی. گروه فلسفه دانشگاه زنجان.
محمدی، مجید (1379). اخلاق رسانه­ای. تهران: نقش‌ونگار.
مسعودی، حمید و حسین بهروان (1393). «اخلاق در فضای مجازی: بررسی عوامل مرتبط با عضویت، میزان بازدید و ماندگاری افراد در گروه­های اینترنتی غیراخلاقی». فصلنامه مطالعات رسانه­ای، شماره 26: 95ـ81.
نواح، عبدالرضا، یلدا زبردست و مجتبی حمایت‌خواه جهرمی.(1392)  «عضویت در شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن بر رضایت از زندگی در میان سالمندان (مطالعه موردی شهرستان جهرم)». فصلنامه علوم اجتماعی شوشتر، شماره 4: 58ـ41.  
واترز، استفان (1386). اینترنت و پیامدهای اجتماعی آن. ترجمه مریم مشایخ. تهران: امیرکبیر.
وارد، گلن (1384). پستمدرنیسم. ترجمه علی مرشدی­زاد. تهران: نشر قصیده‌سرا.
Baudrillard, J. (1988). The Ecstasy of Communication. Trans by Bernard and Caroline Schutze. New York: Semiotext.
Boyle, K. (2000). 'The Pornography Debates: Beyond Causes and Effect'. Women Studies International Forum, 23(2), 187-195.
Buysse, D. J., Reynolds III, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R. & Kupfer, D. J. (1989). 'The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research'. Psychiatry research, 28(2): 193-213.
Cline, V. (1999). 'Treatment and Healing of Pornographic and Sexual Addiction'. LDSR: Help Hope Healing, 12, 29.
Endicott, J., Nee, J., Harrison, W. & Blumenthal, R. (1993). 'Quality of life enjoyment and satisfaction Questionnaire: A new measure'. Psychopharmacology Bulletin, 29(2), 321–326.
Halpern, D. (2005). Social Capital. Polity Press.
Johnson, J.A., Ezzell, M.B., Bridges, A.J. & Sun, Ch. (2016). 'Pornography and Heterosexual Women's Intimate Experiences with a Partner'. Journal of Womenʾs Health, 28(9), 1254-1265.
Kim, H., Schimmack, U., Oishi, S. & Tsutsui, Y. (2018). 'Extraversion and life satisfaction: A cross-cultural examination of student and nationally representative samples'. Journal of personality, 86, 604–618.
Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. NY: Harpe.
Ness, T. E. B. & Saksvik-Lehouillier, I. (2018). 'The relationships between life satisfaction and sleep quality, sleep duration and variability of sleep in university students'. Journal of European Psychology Students, 9(1), 28-39.‏
Renshaw, T. L. & Cohen, A.S. (2014). 'Life Satisfaction as a Distinguishing Indicator of College Student Functioning: Further Validation of the Two-Continuum Model of Mental Health'. Social Indicators Research, 117(1), 319-335.
Zillmann, D. & Jennings, B. (1988). 'Pornography's Impact on Sexual Satisfaction'. Journal of Applied Social Psychology, 18(5), 438-453.