تحلیل وضعیت صنعت بازی‌های تلفن‌همراه ایرانی برای رقابت در بازارهای جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22083/jccs.2020.235576.3109

چکیده

هر کشوری ترجیح می‌دهد در صنایع مختلف عمدتاً تولیدکننده و صادرکننده باشد تا واردکننده محض؛ اما در صنایع فرهنگی سخن از ترجیح نیست، سخن از یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. صنعت بازی‌های تلفن همراه به‌عنوان یکی از صنایع فرهنگی و سرگرمی در یک دهه اخیر توانسته است رشد چشمگیری ازلحاظ اقتصادی و محبوبیت در میان مردم دنیا داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، ارائه تحلیلی از وضعیت موجود صنعت بازی‌های دیجیتال کشور برای ورود به بازارهای جهانی است. در این پژوهش که با استفاده از روش تحلیل مضمون کیفی انجام‌شده است، با ۱۴ نفر از سیاست‌گذاران، پژوهشگران و فعالان صنعت بازی‌های تلفن همراه، مدیریت و رسانه مصاحبه شده است. پس از سه مرحله کدگذاری، توانستیم از حدوداً ۴۵۰ کد به 21 مقوله در زمینه تحلیل صنعت بر مبنای تکنیک سوات دست‌یابیم. بر اساس یافته‌ها، قوت‌های صنعت شامل ظرفیت بالای بازار داخلی، هزینه پایین تولید و آموزش و...؛ ضعف‌های صنعت شامل مدیریت نیروی انسانی، مدیریت دانش، سرمایه‌گذاری و...؛ فرصت‌های محیطی شامل توان بالا نسبت به رقبا در منطقه، روابط فرهنگی قوی با کشورهای منطقه و... و تهدیدات محیطی شامل رقابت بالا در بازارهای بین‌المللی، تحریم اقتصادی ایران و... است. تحقیق حاضر نشان داد که دولت باید نقش سیاست‌گذاری در عرصه صنعت بازی بر عهده بگیرد و در راستای رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، با همکاری بخش خصوصی، این صنعت را به سمت بازارهای بین‌المللی هدایت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iranian Mobile Gaming Industry Status to Compete in the Global Market

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • Ahmadreza Derafshi 2
  • Hamidreza Javaherian 3
1 Department of Media Management, Communication & Media Faculty, IRIB University, Tehran, Iran
2 M.A. of Media Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 M.A. of Media Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Every country prefers to be a producer and exporter in any industry rather than being a pure importer. Actually, it is not about preference, it is about social and economical necessity to cultural industries. The mobile gaming industry as one of the entertainment industries has grown economically as well as in popularity all over the world in the last ten years. It is economically and socially necessary for Iranian mobile gaming companies to enter the global market as well. For this aim at first, we need to identify and analyze its current state. In order to archive this goal 14 experts including policy makers, researchers, mobile gaming activists, managers and media managers were being interviewed in this qualitative content analysis research. After three coding steps, 21 themes about status of Iran gaming industry were extracted from 450 raw codes and analyzed by SWOT technique. As a conclusion, four fields of strengths (such as high capacity of internal market, low costs of production and learning, …), weaknesses (including human resource management, science management, investment, …), opportunities (such as being more powerful than the other local competitors, strong cultural relationships with other local countries, …) and threats (including hard competition in the global market, sanctions set against Iran economy, …) identified and analyzed by SWOT matrix. The government should take on the role of policy maker in the game industry and lead it to international markets in order to get rid of the single-product economy, in partnership with the private sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • SWOT
  • Digital gaming industry
  • mobile games
  • global markets