توصیف کیفی اختلال معنایی در تبلیغ دین (نگرشی آسیب‌ شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 دانشگاه اصفهان-گروه علوم اجتماعی

3 گروه علوم اجتماعی،دانشکده ادبیات وعلوم انسانی،دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

10.22083/jccs.2020.216371.2998

چکیده

تبلیغ دینی، فراگرد ارتباط بین مردم و روحانیت با هدف ترویج آموزه‌های دینی است و انواع اختلال ارتباطی، مانعی موثر در این زمینه خواهند بود و شناسایی آنها از منظر جامعه شناسی ارتباطات، می‌تواند نسخه مناسبی برای ارتقای کیفی تیلیغ دین ارائه دهد.
چارچوب مفهومی این پژوهش بر اساس مدل "منبع‌ معنی" بنا نهاده شده که به روند فراگرد ارتباط و اختلالات آن می‌پردازد و پژوهشگران با بهره‌گیری از روش توصیف کیفی ساندلوسکی و مصاحبه‌های عمیق با طلاب نخبه‌ی تبلیغی، اختلال معنایی در تبلیغ دین را توصیف کرده‌اند. میدان تحقیق کلیه روحانیون مبلغی هستند که هرساله در دفتر تبلیغات اسلامی، تلاشهای تبلیغی آنها ارزیابی می‌شود. نمونه گزینی نیز بیست و یک نفر از نخبگان تبلیغی هستند که در دو همایش"برترین های تبلیغ" تقدیر شدند.
براساس بازنمایی داده‌ها، مشارکت‌کنندگان، مفاهیم آیات مهجور، تفسیر به‌رأی و غلط‌خوانی، ذیل مقوله‌ی "قرآن‌گریزی" و همچنین مفاهیم منبری‌های خواب‌پرداز، خرافه‌زایی، درویش‌گرایی و کرامت‌سازی، ذیل مقوله‌ی "خواب‌زدگی ‌و‌ خرافه‌گرایی" توصیف شده‌اند. همچنین مفاهیم کلیشه‌های محتوایی، تعمیمی و زمانی را ذیل مقوله‌ی "کلیشه‌های تبلیغی" و مفاهیم جامعه‌گریزی، کارکرد‌گریزی و منظومه‌گریزی را ذیل مقوله‌ی "دین فردی"، توصیف کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Description of Semantic Barrier in Preaching of Islam From the Viewpoint of Elite Preachers

نویسندگان [English]

  • seyed hamed hoseinian 1
  • masoud kianpour 2
  • ali rabbani-khorasgani 3
1 Ph.D student
2 Assistant professor, Department of Sociology, University of Isfahan, Iran
3 department of social sciences,faculty of litrature and humanity,university of isfahan,isfahan,iran
چکیده [English]

The communication process in Islamic preaching and guidance of people in the realm of beliefs can be effective only when the relationship between people and the Clergy is desirably at work, and that people are still willing to listen to the clerics’ Islamic teachings. Over the past forty years after the Islamic Revolution of Iran, the relationship between people and the Clergy in the realm of Islamic preaching have been experiencing ups and downs which require serious pathology despite its efficacy. The researchers in this article investigate the pathologies of the relationship between people and the Clergy in Islamic preaching, and the main purpose of this study is to describe this process’s pathologies. What are the pathologies of the relationship between people and the Clergy in Islamic preaching? Is the process of communication formed between people and the Clergy in Islamic preaching? Do the Clergy preach considering the audience’s social context needs? And do they heed the audience’s negative feedback in the process of communication? To answer these questions, the conceptual framework of the study is based on the model of meaning source that deals with the process of communication and its six-fold elements. The population was composed of the Clergy whose preaching efforts were evaluated annually in the Islamic Propagation Office. The participants of the study were 22 that show the standard of “success in preaching” in the apex of “elitism” and acquired a high score

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Qualitative description"
  • " preaching of Islam "
  • "elite preachers"
  • "Semantic Barrier "
  • "communication process "