واکاوی اثرات مناسک دینی در زیست خانوادگی؛ مورد مطالعه آیین پیاده روی زیارت اربعین حسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق ع

2 دانشگاه امام صادق علیه السلام

3 هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام

10.22083/jccs.2020.226194.3048

چکیده

زیارت یکی از کهن ترین مناسک دینی و آیین های مذهبی محسوب می شود که ارتباط نزدیکی با خانواده دارد. اجتماعی شدن در فرهنگ اسلامی همراه با الگوسازی و الگوبرداری از اجتماع کوچک و گرم و پرمحبت خانواده صورت می‌گیرد. خانواده امروزه در یک دگردیسی تاریخی در حال از دست دادن کارکردهای اجتماعی خود است و واقعیت بیان گر این است که در رویارویی با مشکلات و خطرات، چندان که باید و شاید توانمند نیست. به نظر می رسد از میان عوامل کمک کننده به حفظ بنیان و کارکرد خانواده در مقابل امواجی که کانون این نهاد انسان ساز را مورد تهاجم قرار داده است، استمداد جستن از الگوهای زیست دین‌مدارانه، یکی از مؤثرترین گزینه ها باشد. یکی از الگوهای زیست خانوادگی مومنانه در جریان زیارت شکل می گیرد که خصوصا در چند سال اخیر در ایام اربعین حسینی با حضور خانوادگی زائران و میزبانان در پیاده روی زیارت اربعین بهتر خود را نشان داده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش کیفی «پدیدارشناسی»، به دنبال پاسخ به این سئوال است که؛ «مناسک دینی و آیین های مذهبی همچون آیین پیاده روی زیارت اربعین حسینی، چه اثراتی در زیست خانوادگی دینداران می تواند برجای بگذارد؟» که یافته های این پژوهش در نهایت به تاثیرات پنج گانه؛ 1-عقلانیت تمدن ساز، 2- ظرفیت کارآمدی قابل توجه در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، 3- ایجاد پویایی و حیات مبتنی بر محبت، 4- تثبیت و تقویت هویت الهی و 5- هماهنگی عناصر مختلف خانواده؛ رسیده و به تبیین آنها می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of religious rites on family life; studied by Arbaeen Hosseini pilgrimage ritual

نویسندگان [English]

  • hadi ghiasi 1
  • omid nasiri 2
  • mohammadreza borzooei 3
1 imam sadiq university
2 isu
3 isu
چکیده [English]

Pilgrimage is one of the oldest religious rites and rituals that is closely related to the family. Socialization in Islamic culture is accompanied by modeling and modeling of a small, warm and loving family community. Today, in a historic transformation, the family is losing its social function, and the reality is that it is not as capable and perhaps capable of coping with problems and dangers. One of the most effective options seems to be among the factors that help maintain the foundation and function of the family in the face of the waves that have invaded the center of this humane institution. One of the models of faithful family life is formed during the pilgrimage, which has shown itself better in the last few years, especially during the Arbaeen Hosseini days, with the family presence of the pilgrims and the hosts on the Arbaeen pilgrimage. Using the qualitative method of "phenomenology", the present article seeks to answer the question: "What effects can religious rituals and religious rites such as the Arbaeen Hosseini pilgrimage ritual have on the family life of religious people?" The findings of this study eventually lead to five effects: 1. The rationality of civilization, 2- The capacity for significant efficiency in the economic, political, social and cultural spheres, 3- The creation of dynamism and a life based on love, 4- Stabilization and strengthening Divine identity and 5- Coordination of different elements of the family; reaches and explains them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Institution
  • pilgrimage functions
  • religious rites
  • Arbaeen walk