تاثیر شکاف دیجیتالی بر باروری زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور ایران

چکیده

درعصر ارتباطات، شکاف دیجیتالی پیامدهای متفاوتی را درحوزه فرهنگ به همراه داشته و کاهش میزان باروری زنان در دو دهه اخیر که نگرانی مسئولان و مدیران را به دنبال داشته نیز تحت تاثیر عوامل فرهنگی ناشی از شکاف دیجیتالی و دیگر عوامل موثر بر پدیده باروری، قرارگرفته است. در پاسخ به این سوال که شکاف دیجیتالی تا چه اندازه بر باروری زنان ساکن تهران تاثیر داشته، 600 نفر از آنان به شکل نمونه تصادفی نظام‌مند بر اساس جدول لین انتخاب شدند و مورد بررسی گرفتند. یافته‌های تحقیق مبین ارتباط معنادار بین شکاف دیجیتالی و باروری است و برخی از مولفه‌های اجتماعی (خاستگاه قومی، میزان تحصیلات و وضعیت اشتغال زنان) با باروری زنان ارتباط دارد. در نهایت آزمون مدل تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری نشان می‌دهد که شکاف اجتماعی، شکاف دیجیتالی و آشنایی به زبان‌های خارجی می‌توانند 51 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی رفتار باروری زنان متاهل ساکن تهران را سال 1397 (2018) تبیین کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Digital Divide on Woman’s Fertility

نویسنده [English]

  • Fatemeh Radan
Social Sciences Department, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

In the age of communication, the digital divide has had different consequences in the field of culture, and the decline in women's fertility in the last two decades, which has led to the concern of responsible officials and managers, has also been affected by the cultural factors caused by the digital divide and other factors affecting fertility. In response to the question of how much the digital divide has impacted on the fertility of women living in Tehran, 600 of them were selected and surveyed in a systematic random sampling based on Lin's table. The findings of the study show a significant relationship between the digital divide and fertility and that some of the social components (ethnic origin, education and employment status of women) are related to female fertility. Finally, testing the research model using structural equations shows that social gap, digital divide and foreign language proficiency can account for 51% of the dependent variable, namely fertility behavior of married women residing in Tehran in 2018.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women Fertility
  • Social cleavage
  • Digital Divide
  • culture