تحلیل گفتمان بیلبوردهای شهر تهران: «غیریت‌سازی» در پیام‌های فرهنگی و سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران‌شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران عضو هیئت علمی (نویسنده مسئول)

3 گروه علوم ارتباطات، واحد تهران‌شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران عضو هیئت علمی

4 دانش‌یار و عضو هیئت علمی، گروه تبلیغ و رسانه، دانشگاه سوره

چکیده

چکیده:
این نوشتار در صدد «تحلیل گفتمان پیام‏های فرهنگی و سیاسی شهرداری تهران» بر اساس نظریه‌ی گفتمان لاکلا و موفه است که از سال 1385 تا 1395 خورشیدی بر روی بیلبوردهای شهر تهران انتشار یافته‌اند. تا از این طریق بتوان به این پرسش‌ها پاسخ داد که این نهاد، دال‌های مرکزی و شناور گفتمان خود را چگونه مفصل‌بندی کرده است؟ و آیا غیریت‌سازی و طرد گفتمان رقیب را مد نظر داشته است؟ محقق با انتخاب هدف‌مند 25 نمونه‌ طرح گرافیکی و بررسی دلالت‌های معنایی و ساختار گفتمانی هریک از آن‌ها، منطبق بر مفاهیم و مولفه‌های نظریه‌ی گفتمان، به اشباع نظری رسید. نتایج و برون‌داد این پژوهش بیان‌گر آن است که: دال مرکزی «ولایت‌مداری» در محور و کانون گفتمان این نهاد قرار گرفته است. دال‌های شناور «مدیریت جهادی»، «روحانیت» و «تهاجم فرهنگی»، با پیوند به پیرامون و حول کانون مرکزی، مفصل‌بندی گفتمان شهرداری تهران با خاست‌گاه گفتمان «اصول‌گرایی» را تشکیل داده‌اند. زنجیره هم‌ارزی با کنش‌گران سیاسی و اجتماعی منتقد دولت شکل نگرفت. هم‌چنین موفقیتی برای غیریت‌سازی و به هم‌ریختن مفصل‌بندی گفتمان اصلاح‌طلبی براساس منطق تفاوت حاصل نگردید و کسب قدرت سیاسی شهردار اصول‌گرای تهران، یا همان هدف پنهان و نهفته در این پیام‌ها، تحقق نیافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Discourse Analysis of Tehran's Billboards: Antagonism in Cultural and Political Messages

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Azadinejad 1
  • Sarvenaz Torbati 2
  • Leyla Niroomand 3
  • Omid Ali Masoudi 4
1 Department of social communication sciences, East Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of social communication sciences, East Tehran Branch, Azad university, Tehran / Iran Faculty member
3 Department of social communication sciences, East Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Faculty member
4 , Sooreh University Tehran, Iran Faculty member, manager of Departement of Communication
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this paper is "Discourse Analysis of Cultural and Political Messages of Tehran Municipality" based on Laclau and Mouffe's discourse theory, published on the billboards of Tehran from 2006 to 2016, in order to answer these questions: How the Tehran municipality articulates discourse due to its nodal points and floating signifiers? Has it considered antagonizing and rejection of rival discourse components?
The researcher achieved a theoretical saturation by the targeted selection of 25 graphic designs and exploring the semantic implications and discourse structure of each according to the concepts and components of discourse theory. The findings of the research show: The nodal point and the “guardianship-centeredness (velayatmadari) “is on the focus of the municipality, the “jihadi management”, “clericalism”, “cultural invasion” are articulated around this focal point which has conformity with the discourse of “principals”.
The chain of equivalence with the critical political and social activists of the government was not formed. There was no success in antagonizing and non- articulating reformist discourse based on difference logic, either. And also gaining the political power of Tehran's Principal mayor, or the same hidden purpose behind these messages, did not materialize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Discourse analysis"
  • "E. Laclau & S. Muffe"
  • "Reformist"
  • "Principalism"
  • "Antagonism"