تعداد مقالات: 396
376. معرفی زباهنگ مرگ محوری و شادی گریزی از طریق تفحص در گفتمان شناسی «مرگ» در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

رضا پیشقدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی


377. سیاست فیلم اتحادیة اروپا: بین هنر و تجارت

دوره 10، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 141-160

علی صباغیان


378. پیوندسازی، امر هنجارمند و هنجارگریز فرهنگی در سینمای کمدی ایران (موردکاوی فیلم‌های پرفروش کمدی در بازه زمانی 1362-1392)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

سید علی روحانی؛ وحیداله موسوی


379. مطالعه جنبه‌های روانشناختی- جامعه‌شناختی کاربری فیسبوک در بین کاربران ایرانی و عوامل تاثیر گذار بر آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

حسین کرمانی


380. بازنمایی منجی در فیلم های انیمیشن امریکایی، مورد مطالعاتی: سریال بن تن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

نادر شایگان فر؛ فرزان سجودی؛ قاسم تورجی


381. نظام رسانه‌ای ایران: جانشینی ناکامل رسانه‌های نوین و از جا دررفتگی شبکه رسانه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

سعید ارکان‌زاده یزدی؛ هادی خانیکی؛ سوسن باستانی


382. بازنمایی گفتمان‌های خانواده در مجلات عامه‌پسند ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

عاطفه خالقی؛ امیر رستگار خالد؛ ابوالفضل اقبالی


383. ارزیابی گذران اوقات فراغت در رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

مرضیه خلقتی


384. جوهر زدایی: تقلیل دین به عرفان‌های نوظهور( مطالعه موردی: تحلیل انتقادی گفتمان برنامه های پرگار از شبکه بی بی سی فارسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

عارف دانیالی؛ خدیجه آقائی


385. بررسی شکل گیری هویت ارتباطی ناشی از عضویت در شبکه اجتماعی پیام رسان تلگرام(مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

گلاله آهنگری؛ باقر ساروخانی؛ محمد سلطانی فر


386. چگونگی بازنمایی ویژگی‌های جنسیتی در جوک‌های فارسی تلگرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

محمدعلی طالبی؛ خلیل میرزایی؛ سید محمد صادق مهدوی


387. موانع ساختاری و حرفه ای نظارت رسانه ای بر کنش دولت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

منصور ساعی


388. تحلیل جامعه شناختی گفتمان فولکلور قوم آذری از منظر گفتمان شناسی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

رسول بابازاده؛ حبیب اله زنجانی؛ سیف اله سیف اللهی


389. بازنمائی نظام معنایی گرایش مردان به هویت های متمایز ظاهری از طریق عمل های زیبایی(مطالعه ای با روش نظریه زمینه ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

بهاره عباسی؛ منصور حقیقتیان؛ احمد موذنی


390. شناخت رابطه بین فردگرایی و محرومیت نسبی با بی‌تفاوتی: مورد مطالعه جوانان شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

محسن صفاریان؛ عبدالرضا ادهمی؛ علی مرادی


391. تکنولوژی‌های ارتباطی نوین، هویت و احساس امنیت اجتماعی( نمونه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

سینا امینی زاده؛ منصور طبیعی


392. ناسازگاری افراطی گرایی و خشونت با مفهوم جهاد در اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

توحید محرمی


393. مطالعه ذائقه مصرف موسیقی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

یارمحمد قاسمی؛ علی هاشمی؛ بهروز سپیدنامه


394. نقش هوش مصنوعی در شکل‌دهی به روابط انسان و ماشین در آثار سینمایی معاصر (نمونه مطالعاتی: فیلم «او» اثر اسپایک جونز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

فاطمه مهرابی؛ بهروز عوض‌پور


395. رویکرد گفتمانی به پیدایش کودکی و نوجوانی در دنیای مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

علی رضا کرمانی


396. تجربه زیسته بزرگسالان از فرصت‌ها و تهدیدها فضای مجازی: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

آرزو غفوری؛ کیوان صالحی