2. مکان و نقش فرهنگ در شکل‌گیری هویت مکانی

دوره 10، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 45-68

محمدرضا رضوانی؛ علی احمدی


3. طراحی و تبیین مدل سازمان نوآور با تکیه بر الگوی باز

دوره 14، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 217-240

محمدمهدی پرهیزگار؛ ولی‌محمد درینی


4. نقش مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 14، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 163-190

ناصر جمالزاده- مهدی امینیان


5. بازنمایی برکناری مرسی در اخبار تلویزیونی صداوسیمای ج. ‌ا. ا. و بی‌بی‌سی فارسی

دوره 15، شماره 25، بهار 1393، صفحه 217-242

سیدمحمد مهدی‌زاده؛ عبدالرحمان علیزاده


6. رابطة رسانه‌های جمعی و سرمایة اجتماعی در کلان‌شهر تهران

دوره 15، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 209-233

منصور وثوقی؛ احسان رحمانی‌خلیلی


7. قمه‏‌زنی؛ عزاداری یا خرافه؟

دوره 16، شماره 29، بهار 1394، صفحه 189-214

احمدعلی قانع؛ محمدرضا فتح‌الله بیاتی


11. مؤلّفه‌های بیانی انیمیشن و چگونگی اقتباس از قصّه‌ها و افسانه‌های ایرانی (بررسی موردی: انیمیشن سینمایی جمشید و خورشید)

دوره 19، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 203-228

زینب بنی اسدی؛ محمدرضا صرفی؛ یدالله آقاعباسی؛ محمدعلی صفورا


13. نقش زنان بانی در گسترش معماری عصر تیموری و صفوی

دوره 10، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 69-99

مهناز شایسته‌فر


16. نگرش و موضع زنان و دختران مشهدی به حجاب

دوره 19، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 229-253

غلامرضا صدیق اورعی؛ مصطفی غنی‌زاده؛ هانیه صداقت؛ عاطفه کابلی


17. برآوردی از پیامدهای روندهای دینداری در آیندۀ تبلیغ دین

دوره 20، شماره 45، بهار 1398، صفحه 235-262

احمد کوهی؛ مجتبی امیری؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده


18. دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) دربارة مبانی سکولاریسم

دوره 10، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 101-118

محمدرحیم عیوضی؛ ولی‌محمد احمدوند


19. نظریة بنیادی به مثابه روش نظریه‌پردازی

دوره 10، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 119-140

حسن کلاکی


20. سیاست فیلم اتحادیة اروپا: بین هنر و تجارت

دوره 10، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 141-160

علی صباغیان