تعداد مقالات: 396
201. بررسی اقبال مردم شهر تهران به سینما و جشنوارة بیست‌وهشتم فیلم فجر

دوره 11، شماره 9، بهار 1389، صفحه 113-146

محمدحسین ساعی؛ لیلا باقری؛ مهدیه احسانی


202. فرهنگ و پساساختارگرایی

دوره 10، شماره 8، زمستان 1388، صفحه 127-156

حسین قرایی


203. عکاسی و فرهنگ عمومی

دوره 10، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 115-135

محمود گل‌محمدی


206. مطالعة معنا در سنت اسلامی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 121-155

احمد پاکتچی


207. بدن و دین

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 145-170

ناصرالدین غراب


209. تأثیر فوتبال بر مؤلفه‌های هویت ملی

دوره 14، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 115-135

مسعود اخوان‌کاظمی؛ صفی‌الله شاه‌قلعه


210. میزان تحقق آموزه‌های اسلامی در روابط‌عمومی‌های تهران

دوره 14، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 85-98

امیدعلی مسعودی- مریم باغانی


211. رویکردی رسانه‌ای به تحلیل ارتباطی امر به معروف و نهی از منکر

دوره 15، شماره 25، بهار 1393، صفحه 115-147

ناصر باهنر؛ محمدرضا روحانی


213. الگوی ارتباطی روحانیت با نسل جوان از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی

دوره 15، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 111-138

کریم خان محمدی؛ سید عباس حسینی


217. بررسی نقش شبکه اجتماعی وایبر در برساخت هویت نسلی جوانان

دوره 16، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 119-144

توحید علیزاده؛ نریمان محمدی


218. بررسی الگوهای زبانی در نام‌گذاری مراکز کسب‌وکار شهر تبریز

دوره 17، شماره 33، بهار 1395، صفحه 109-125

علی‌رضا قلی فامیان؛ ماندانا کلاهدوز محمدی


222. تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های سبک زندگی بعد از دهة 80

دوره 18، شماره 37، بهار 1396، صفحه 131-162

سیدحسین سراج‌زاده؛ لیلا باقری


223. دیپلماسی رسانه‌ای و مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا

دوره 18، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 133-154

قاسم میسایی؛ فائز دین‌پرست؛ محمد جعفری؛ مسلم گلستان


224. تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی

دوره 18، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 121-152

رحمان سعیدی؛ سیدرضا نقیب‌السادات؛ علیرضا حسینی پاکدهی؛ رحیم نریمانی


225. طرحواره‌های حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق

دوره 18، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 123-155

محمدمهدی فرزبد؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی