1. الگوی ارتباطی روحانیت با نسل جوان از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی

دوره 15، شماره 27، پاییز 1393، صفحه 111-138

کریم خان محمدی؛ سید عباس حسینی


5. بررسی نقش شبکه اجتماعی وایبر در برساخت هویت نسلی جوانان

دوره 16، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 119-144

توحید علیزاده؛ نریمان محمدی


6. بررسی الگوهای زبانی در نام‌گذاری مراکز کسب‌وکار شهر تبریز

دوره 17، شماره 33، بهار 1395، صفحه 109-125

علی‌رضا قلی فامیان؛ ماندانا کلاهدوز محمدی


10. تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های سبک زندگی بعد از دهة 80

دوره 18، شماره 37، بهار 1396، صفحه 131-162

سیدحسین سراج‌زاده؛ لیلا باقری


11. دیپلماسی رسانه‌ای و مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا

دوره 18، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 133-154

قاسم میسایی؛ فائز دین‌پرست؛ محمد جعفری؛ مسلم گلستان


12. تدوین مدل مطلوب روابط عمومی ایرانی اسلامی

دوره 18، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 121-152

رحمان سعیدی؛ سیدرضا نقیب‌السادات؛ علیرضا حسینی پاکدهی؛ رحیم نریمانی


13. طرحواره‌های حافظه نسلی از جنگ ایران و عراق

دوره 18، شماره 40، زمستان 1396، صفحه 123-155

محمدمهدی فرزبد؛ حیدر جانعلیزاده چوب بستی


14. ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه

دوره 19، شماره 41، بهار 1397، صفحه 121-149

مهدی منیری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ فرزانه چاوش باشی


16. تحلیل جامعه‌شناختی مهم‌ترین مانع فرهنگی توسعۀ سیاسی در ایران (عصر پهلوی دوم)

دوره 19، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 107-144

محمد حیدرپورکلیدسر؛ منصور وثوقی؛ باقر ساروخانی؛ مصطفی ازکیا


19. نظریة عدالت سندل و چندفرهنگ‌گرایی

دوره 14، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 157-180

مجید توسلی رکن‌آبادی؛ محمد شجاعیان


20. نگرش مخاطبان قائم‌شهری به شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای

دوره 14، شماره 21، بهار 1392، صفحه 129-156

مهرداد متانی؛ رمضان حسن‌زاده؛ علی‌اکبر فرهنگی


21. سواد رسانه‌ای مخاطبان رسانه‌های نوشتاری در شهر تهران

دوره 13، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 117-141

مجتبی عباسی‌قادی؛ زینب میرعلی سیدخوندی


22. هنر به‌مثابه ارتباط در رویکرد سیستمی نیکلاس لومان

دوره 13، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 161-190

مریم بختیاریان؛ مجید اکبری


23. نقش رسانه‌های نوین در جنبش‌های اجتماعی (مطالعة موردی جنبش تسخیر وال‌استریت)

دوره 13، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 145-172

رضا عبداللهی؛ محسن شورگشتی؛ بابک اخوت‌پور


25. بررسی رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشگاه اصفهان

دوره 12، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 203-234

نجات محمدی‏فر؛ حسین مسعودنیا؛ گلمراد مرادی