1. نقش رسانه‌های جدید در انقلاب‏های جهان عرب (2012 ـ 2011) 

دوره 13، شماره 17، بهار 1391، صفحه 45-75

علی امیدی؛ مهرداد رشیدی علویجه


3. تجددگرایی و همسرگزینی تحقیقی مقایسه‏ای در بین زنان مناطق1 و 11 شهر تهران

دوره 12، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 43-75

باقر ساروخانی؛ مریم مقربیان


4. تحلیل‌محتوای (پیام‌های فرهنگی) نشریه‏های حوزه خانواده (تیر و شهریور 1389)

دوره 12، شماره 14، تابستان 1390، صفحه 27-64

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ لیلا باقری


5. رویکرد فراتحلیل در مطالعه تأثیر دانشگاه بر مناسبات نسلی در ایران

دوره 12، شماره 13، بهار 1390، صفحه 41-75

رضا تابش؛ علی‌اصغر قاسمی‌سیانی


6. ضرورت توجه به توسعه فرهنگی از دیدگاه امام خمینی (ره)

دوره 11، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 51-78

وحید جبارزاده؛ مهدی محمدعلی تبار بائی محمدعلی تبار بائی؛ هادی حسین نیا


8. سلطة فرانوین فرهنگی

دوره 10، شماره 8، زمستان 1388، صفحه 35-59

حشمت امیری


10. مهندسی فرهنگ کسب‌وکار در ایران

دوره 10، شماره 5، بهار 1388، صفحه 39-60

سیدحمید خدادادحسینی؛ پیمان متقی


11. قدرت‌های محلی و فرهنگ در فرانسه

دوره 9، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 39-69

حجت‌الله ایوبی


12. تحول تاریخی مفاهیم

دوره 9، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 49-66

سیدمحمدرضا حسینی بهشتی


13. تزیینات کتیبه‌ای مسجد جامع قزوین-مهناز شایسته فر

دوره 9، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 53-78

مهناز شایسته‌فر


14. بدن و دلالت‌های فرهنگی ـ اجتماعی آن

دوره 9، شماره 1، بهار 1387، صفحه 37-80

فاطمه جواهری


16. نغمه‌های دینی به‌مثابه حامی هنرهای آوایی

دوره 14، شماره 23، پاییز 1392، صفحه 31-56

ابوالفضل خوش‌منش


19. تبیین و تحلیل پیامک‌ها در دو نوع غنایی و تعلیمی

دوره 15، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 31-58

مریم صادقی‌گیوی؛ زهرا رامهران


23. اسطوره جن و پری در ادبیات شفاهی منظوم خراسان

دوره 16، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 41-65

محمودرضا اکرامی‌فر