دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تحلیل ارتباطی مشتقات «ربط» در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22083/jccs.2021.265510.3262

محمدصادق نصراللهی


تدوین اولویت کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی؛ مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22083/jccs.2021.268760.3272

سید میلاد موسوی حق شناس؛ احسان شاه‌قاسمی


روابط قدرت دخیل در صورت‎بندی گفتمانی مسئلۀ آب ایران در روزنامه‎ های شرق و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22083/jccs.2021.140444

سیده ثریا موسوی؛ هادی خانیکی


تبلیغات محصولات فرهنگی و ارائه مدل مناسب تبلیغاتی در فضای رسانه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.303199.3435

ایرج قره داغی؛ علی اکبر رضایی؛ عباسعلی قیومی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلطانی فر


هویت‌یابی واقعی - وانمودی دختران در سیالیتِ فضای مجازی: مطالعه کیفی دانشجویان دختر دانشگاه یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.258935.3234

آرمان حیدری؛ حمید صداقت؛ خیری حمیدپور


وضعیت انحرافات سایبری در میان دانشجویان دانشگاه های تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.283398.3346

آمنه صدیقیان بیدگلی


تحلیل ساختاری فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزشهای اخلاقی، فرهنگ کار مشارکتی، عملکردشغلی و سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.295714.3403

سید مجید بایگان؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


عشق آنلاین و گونه های آن در فضای مجازی: مطالعه کاربران در شهر کاشان در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22083/jccs.2021.279060.3321

سیدکمال الدین موسوی؛ حدیثه شمس


شناسایی و ارزیابی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.286237.3362

پروانه فرامرزیانی؛ باقر انصاری؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری


روزنامه‌نگاری دین در ایران؛ تحلیل محتوای خبرگزاری‌های رسمی در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.301208.3424

زهرا اردکانی فرد؛ محمد مهدی فرقانی؛ منا سلگی


تببین سیاست‌های رسانه‌ای در ایران در قبال مسایل زیست محیطی از منظر صاحبنظران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22083/jccs.2021.246884.3159

ندا شفیعی؛ هادی خانیکی؛ سید وحید عقیلی


تاریخ بیداری زنان؛ بازنمایی مسائل زنان و خانواده در روزنامه نگاری عصر مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22083/jccs.2021.310610.3459

محمدحسین شریفی ساعی


فراتحلیل پژوهش های اعتیاد به اینترنت: بازه زمانی 1400- 1384

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.311115.3462

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ مریم امین؛ مسلم سوری


نقش صداوسیما در توسعه بازار بازی‌های دیجیتال ایرانی با رویکرد استراتژی اقیانوس آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22083/jccs.2021.262857.3250

سید محسن خاتمی مقدم؛ مهرداد بذرپاش


بازتاب سیاست‌های فرهنگی در مطبوعاتِ عصر ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.303075.3433

فاطمه براتلو


تحلیل نحوه بازنمایی غذا در برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.248184.3168

غزاله حسنیان؛ سیدمحسن بنی هاشمی؛ عبدالرضا سبحانی


سرمایه فرهنگی و ذائقه فرهنگی مصرف کتاب در میان شهروندان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22083/jccs.2021.283593.3368

مهدی نجفی؛ بهرام قدیمی؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ علی باصری؛ زهرا علی پوردرویشی


مؤلفه‌های نشر حرفه‌ای و پیامدهای حرفه‌ای نبودن نشر ایران؛ با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.317803.3495

هاجر ابراهیمی؛ داریوش مطلبی؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ نجلا حریری


شناخت مولفه‌های الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامه‌های محلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22083/jccs.2022.317852.3511

امید علی مسعودی؛ سیده طناز جعفری؛ داود نعمتی انارکی


اقدام پژوهی رویداد استارت‌آپی (شتاب) : مسجد طراز اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22083/jccs.2021.249578.3175

علی اصغر سعدآبادی؛ فهیمه آزموده؛ کیارش فرتاش


بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک زنان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.205246.2936

فاطمه طباطبایی؛ طلیعه خادمیان؛ محمد همایون سپهر


تحلیل گفتمان به مثابه تحلیل پراکسیس؛ یک تکنیک اجرای تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

10.22083/jccs.2022.329859.3551

محمد فرهادی


تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی تقابل‌های گفتمانی فیلم «به‌وقت شام» با رویکرد وَن لیوون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

10.22083/jccs.2022.332857.3567

علی مومنی؛ مسعود کوثری


انقلابات؛ ظهور جمعی امر قدسی و تاسیس نظم اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1401

10.22083/jccs.2022.337232.3587

اکبر محمدی؛ حسین کچویان


ابعاد ارتباطی مناسک در جهان معاصر: فراگرد ارتباطی در راهپیمایی اربعین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22083/jccs.2022.338284.3588

سید محمد طباطبائی؛ محمد رضا رسولی؛ سید وحید عقیلی؛ نسیم مجیدی قهرودی


شناسایی عوامل موثر بر جذابیت سایتهای خبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22083/jccs.2021.285586.3354

فاطمه محمدی سیجانی؛ فائزه تقی پور؛ حمیدرضا پیکری