دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

الگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده (تحلیل تجربه فرزندان در خانواده‏ های تهرانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.264538.3255

منصور ساعی


مطالعه نگرش نسلهای گوناگون به تمایزات بین نسلی در ایران بر مبنای جامعه‎پذیری رسانه‎ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22083/jccs.2021.224629.3042

محمدحسن یادگاری؛ مهدی منتظرقائم؛ مهدی کاشفی فر


مطالعۀ تجربۀ استفاده از رسانه‌های دیداری از منظر نظریۀ ذهن بسط‌یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22083/jccs.2021.250319.3183

میثم محمدامینی


اقدام پژوهی رویداد استارت‌آپی (شتاب) : مسجد طراز اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22083/jccs.2021.249578.3175

علی اصغر سعدآبادی؛ فهیمه آزموده؛ کیارش فرتاش


پروژۀ تطهیر فرهنگ شنیداری و میدان موسیقی در دهۀ شصت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22083/jccs.2021.241115.3141

حامد طاهری کیا


تحلیل ارتباطی مشتقات «ربط» در قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22083/jccs.2021.265510.3262

محمدصادق نصراللهی


تببین سیاست‌های رسانه‌ای در ایران در قبال مسایل زیست محیطی از منظر صاحبنظران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22083/jccs.2021.246884.3159

ندا شفیعی؛ هادی خانیکی؛ سید وحید عقیلی


تحلیل بازتاب هویت ایرانی اسلامی در طراحی شخصیت های انسانی دو اثر پویانمایی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22083/jccs.2021.241905.3147

خشایار قاضی زاده؛ علی قاضی زاده


روابط قدرت دخیل در صورت‎بندی گفتمانی مسئلۀ آب ایران در روزنامه‎ های شرق و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22083/jccs.2021.140444

سیده ثریا موسوی؛ هادی خانیکی


نقش صداوسیما در توسعه بازار بازی‌های دیجیتال ایرانی با رویکرد استراتژی اقیانوس آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22083/jccs.2021.262857.3250

سید محسن خاتمی مقدم؛ مهرداد بذرپاش


تبلیغات محصولات فرهنگی و ارائه مدل مناسب تبلیغاتی در فضای رسانه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.303199.3435

ایرج قره داغی؛ علی اکبر رضایی؛ عباسعلی قیومی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلطانی فر


شناخت مولفه های جذابیت خبری در سایتهای اطلاع رسانی با استفاده از روش گراندد تئوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.285586.3354

فاطمه محمدی سیجانی؛ فائزه تقی پور؛ حمیدرضا پیکری


پیامدها و تجلیات «تِم» مهمانی در عملکرد سلبریتی‌ها در «شام ایرانی 2»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.288746.3375

مسعود کوثری؛ معصومه شمس


سرمایه فرهنگی و ذائقه فرهنگی مصرف کتاب در میان شهروندان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.283593.3368

مهدی نجفی؛ بهرام قدیمی؛ صدیقه محمد اسماعیل؛ علی باصری؛ زهرا علی پوردرویشی


زمینه‌پردازیِ رشد و کمالِ شخصیت؛ برساختِ رسانه‌ایِ خود و دیگری در سریال میهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.237887.3122

سید محمد مهدیزاده؛ محمدمهدی وحیدی


شناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر سبک زندگی خانواده دیجیتال در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.277464.3314

بهاره نصیری


رابطه میان میزان و نوع مصرف رسانه‌ای(رادیو و تلویزیون) با مهارت‌های زندگی شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.271473.3283

بدیع قربانی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ سروناز تربتی


بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک زنان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.205246.2936

فاطمه طباطبایی؛ طلیعه خادمیان؛ محمد همایون سپهر


هویت‌یابی واقعی - وانمودی دختران در سیالیتِ فضای مجازی: مطالعه کیفی دانشجویان دختر دانشگاه یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.258935.3234

آرمان حیدری؛ حمید صداقت؛ خیری حمیدپور


تدوین اولویت کدهای مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی؛ مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.268760.3272

سید میلاد موسوی حق شناس


وضعیت انحرافات سایبری در میان دانشجویان دانشگاه های تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.283398.3346

آمنه صدیقیان بیدگلی


تحلیل ساختاری فرهنگ ارتباطات کاری مبتنی بر ارزشهای اخلاقی، فرهنگ کار مشارکتی، عملکردشغلی و سرمایه اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.295714.3403

سید مجید بایگان؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


تحلیل گفتمان بیلبوردهای شهر تهران: «غیریت‌سازی» در پیام‌های فرهنگی و سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22083/jccs.2020.195398.2883

محمدرضا آزادی نژاد؛ سروناز تربتی؛ لیلا نیرومند؛ امید علی مسعودی


عشق آنلاین و گونه های آن در فضای مجازی: مطالعه کاربران در شهر کاشان در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.22083/jccs.2021.279060.3321

سیدکمال الدین موسوی؛ حدیثه شمس


تاریخ بیداری زنان؛ بازنمایی مسائل زنان و خانواده در روزنامه نگاری عصر مشروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

10.22083/jccs.2021.310610.3459

محمدحسین شریفی ساعی


نظام «دیگری‌سازی» در سریال آمریکایی دنیای غرب (با تأکید بر انگاره‌های رؤیای آمریکایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1400

10.22083/jccs.2021.302453.3428

محمود ترابی اقدم؛ علی اصغر فهیمی فر؛ شهاب اسفندیاری؛ امیرحسن ندایی


فراتحلیل پژوهش های اعتیاد به اینترنت: بازه زمانی 1400- 1384

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.311115.3462

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ مریم امین؛ مسلم سوری


بازتاب سیاست‌های فرهنگی در مطبوعاتِ عصر ناصری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.303075.3433

فاطمه براتلو


نقش «پروژه های هنرمحور» در ترمیم عاطفی آسیب دیدگان بحرانهای طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.323886.3531

فرزانه فرشیدنیک


تاثیر برجسته سازی شبکه‌ای رسانه‌ها و ارتباطات بین فردی بر نگرش مردم ایران نسبت به مردم و دولت آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.260540.3242

عباس قنبری باغستان؛ فائزه جبارپور


روزنامه‌نگاری دین در ایران؛ تحلیل محتوای خبرگزاری‌های رسمی در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.301208.3424

زهرا اردکانی فرد؛ محمد مهدی فرقانی؛ منا سلگی


شناسایی و ارزیابی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.286237.3362

پروانه فرامرزیانی؛ باقر انصاری؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری


گفتمان‌کاوی برنامه گفتگو‌محور معرفتی تلویزیون مطالعه موردی: مجله علوم انسانی زاویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.303140.3432

مهرزاد بهمنی؛ سید محمد مهدیزاده؛ سید جمال الدین اکبرزاده جهرمی


تحلیل نحوه بازنمایی غذا در برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.248184.3168

غزاله حسنیان؛ سیدمحسن بنی هاشمی؛ عبدالرضا سبحانی


مؤلفه‌های نشر حرفه‌ای و پیامدهای حرفه‌ای نبودن نشر ایران؛ با رویکرد نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.317803.3495

هاجر ابراهیمی؛ داریوش مطلبی؛ فهیمه باب‌الحوائجی؛ نجلا حریری


واکاوی نقش شبکه‌های اجتماعی بر برندینگ گردشگری در ایران با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.302782.3430

طیبه امیرمستوفیان؛ محمدحسین ایمانی خوشخو؛ هادی خانیکی


شناخت مولفه‌های الگوی مدیریت کیفیت محتوا در روزنامه‌های محلی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22083/jccs.2022.317852.3511

امید علی مسعودی؛ سیده طناز جعفری؛ داود نعمتی انارکی