دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تحولات هویت جوانان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

محید فولادیان؛ حسن رضایی بحرآباد؛ محسن سوهانیان حقیقی


2. معرفی زباهنگ مرگ محوری و شادی گریزی از طریق تفحص در گفتمان شناسی «مرگ» در زبان فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

رضا پیشقدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی


3. پیوندسازی، امر هنجارمند و هنجارگریز فرهنگی در سینمای کمدی ایران (موردکاوی فیلم‌های پرفروش کمدی در بازه زمانی 1362-1392)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

سید علی روحانی؛ وحیداله موسوی


4. مطالعه جنبه‌های روانشناختی- جامعه‌شناختی کاربری فیسبوک در بین کاربران ایرانی و عوامل تاثیر گذار بر آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

حسین کرمانی


5. فرافیلم و نسبت «خود» و «دیگری» در سینمای عبّاس کیارستمی (رویکرد تحلیل انتقادی گفتمان فرکلاف)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

جلال نصیری هانیس؛ نادر شایگان فر؛ احمد الستی


6. نظام رسانه‌ای ایران: جانشینی ناکامل رسانه‌های نوین و از جا دررفتگی شبکه رسانه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

سعید ارکان‌زاده یزدی؛ هادی خانیکی؛ سوسن باستانی


7. بازنمایی گفتمان‌های خانواده در مجلات عامه‌پسند ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

عاطفه خالقی؛ امیر رستگار خالد؛ ابوالفضل اقبالی


8. ارزیابی گذران اوقات فراغت در رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

مرضیه خلقتی


9. جوهر زدایی: تقلیل دین به عرفان‌های نوظهور( مطالعه موردی: تحلیل انتقادی گفتمان برنامه های پرگار از شبکه بی بی سی فارسی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

عارف دانیالی؛ خدیجه آقائی


10. بررسی شکل گیری هویت ارتباطی ناشی از عضویت در شبکه اجتماعی پیام رسان تلگرام(مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

گلاله آهنگری؛ باقر ساروخانی؛ محمد سلطانی فر


11. چگونگی بازنمایی ویژگی‌های جنسیتی در جوک‌های فارسی تلگرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

محمدعلی طالبی؛ خلیل میرزایی؛ سید محمد صادق مهدوی


12. موانع ساختاری و حرفه ای نظارت رسانه ای بر کنش دولت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

منصور ساعی


13. بازنمایی منجی در فیلم های انیمیشن امریکایی، مورد مطالعاتی: سریال بن تن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

نادر شایگان فر؛ فرزان سجودی؛ قاسم تورجی


14. تحلیل جامعه شناختی گفتمان فولکلور قوم آذری از منظر گفتمان شناسی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

رسول بابازاده؛ حبیب اله زنجانی؛ سیف اله سیف اللهی


15. بازنمائی نظام معنایی گرایش مردان به هویت های متمایز ظاهری از طریق عمل های زیبایی(مطالعه ای با روش نظریه زمینه ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

بهاره عباسی؛ منصور حقیقتیان؛ احمد موذنی


16. شناخت رابطه بین فردگرایی و محرومیت نسبی با بی‌تفاوتی: مورد مطالعه جوانان شهر کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

محسن صفاریان؛ عبدالرضا ادهمی؛ علی مرادی


17. تکنولوژی‌های ارتباطی نوین، هویت و احساس امنیت اجتماعی( نمونه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

سینا امینی زاده؛ منصور طبیعی


18. ناسازگاری افراطی گرایی و خشونت با مفهوم جهاد در اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

توحید محرمی


19. مطالعه ذائقه مصرف موسیقی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

یارمحمد قاسمی؛ علی هاشمی؛ بهروز سپیدنامه


20. نقش هوش مصنوعی در شکل‌دهی به روابط انسان و ماشین در آثار سینمایی معاصر (نمونه مطالعاتی: فیلم «او» اثر اسپایک جونز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

فاطمه مهرابی؛ بهروز عوض‌پور


21. رویکرد گفتمانی به پیدایش کودکی و نوجوانی در دنیای مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

علی رضا کرمانی


22. تجربه زیسته بزرگسالان از فرصت‌ها و تهدیدها فضای مجازی: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

آرزو غفوری؛ کیوان صالحی


23. صنعت موسیقی در عصر تکنولوژی های نوین: ارائه راهبردهای نوآورانه برای توزیع دیجیتال موسیقی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

طاهر روشندل اربطانی؛ افشین امیدی؛ اسماعیل نوروزی


24. آینده پژوهی تولید برنامه های سرگرمی در شبکه سبلان اردبیل در افق ده ساله (1398-1408)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

محمدباقر سپهری


25. چالش های حقوق مالکیت فکری برای حمایت از آثار موزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

یاسمن جعفرپور؛ زهرا شاکری


26. تاثیر سرمایه اجتماعی بر خرده فرهنگ جوانان شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد حسن معنویت


28. نقش فناوری های ارتباطی دیجیتال در برقراری صله رحم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

شادی ضابط


29. تحلیل سیاست های فرهنگی خانواده در ایران پس از انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

رامین مرادی


30. رابطه سواد رسانه ای دیجیتال و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

حسن ملائکه؛ زهرا زمانی؛ منصور حقیقتیان


31. موانع رشد، توسعه و اجرای «حقوق فرهنگی بشر»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

احسان طاهری حاجی وند؛ حمیدرضا جمالی


32. مدرنیته، فرهنگ مصرفی و سبک زندگی یک تحلیل جامعه شناختی در شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

سحر آقا ملایی؛ هدایت نیکخواه؛ سوده مقصودی


33. مقایسه روابط صمیمانه میان کاربران وابسته به اینترنت و کاربران غیر وابسته در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ مهدی آقایی


34. مطالعه عوامل موثر بر تقاضای سینما در مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

میثم موسائی؛ پروانه مرادیان دقیق؛ سحر چنگیز


35. بررسی سیاست‌‌های بازاری شدن علوم انسانی بعد از انقلاب اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

سردار فتوحی