دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. «معناکاویِ اثر ورود مسیح به بروکسل: شمایل‌ مسیحی یا سرپیچی از آن؟»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.190328.2829

فریده آفرین


3. آینده پژوهی تولید برنامه های سرگرمی در شبکه سبلان اردبیل در افق ده ساله (1398-1408)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.170752.2715

محمدباقر سپهری


4. تحلیل سیاست های فرهنگی خانواده در ایران پس از انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.193233.2858

رامین مرادی


5. رابطه سواد رسانه ای دیجیتال و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.197663.2892

حسن ملائکه؛ زهرا زمانی؛ منصور حقیقتیان


6. سیاست‌های گفتمانی پوشاک زنان در ایران در دورۀ پهلوی اول (آمرانه) و دوم (اشاعه‌گرایانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.202198.2909

سیده راضیه یاسینی


7. تاثیر سرمایه اجتماعی بر خرده فرهنگ جوانان شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.153489.2600

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد حسن معنویت


8. موانع رشد، توسعه و اجرای «حقوق فرهنگی بشر»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.203520.2920

احسان طاهری حاجی وند؛ حمیدرضا جمالی


9. مطالعه عوامل موثر بر تقاضای سینما در مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

10.22083/jccs.2020.129674.2421

میثم موسائی؛ پروانه مرادیان دقیق؛ سحر چنگیز


10. صنعت موسیقی در عصر تکنولوژی های نوین: ارائه راهبردهای نوآورانه برای توزیع دیجیتال موسیقی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.152426.2587

طاهر روشندل اربطانی؛ افشین امیدی؛ اسماعیل نوروزی


11. بررسی سیاست‌‌های بازاری شدن علوم انسانی بعد از انقلاب اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

10.22083/jccs.2020.187820.2808

سردار فتوحی


12. رویکرد گفتمانی به پیدایش کودکی و نوجوانی در دنیای مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.22083/jccs.2019.151854.2586

علی رضا کرمانی


13. ارائه الگو از روزنامه نگاری شهروندی به منظورگسترش مشارکت مدنی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22083/jccs.2020.211445.2974

مهدی خسروشاهی؛ فائزه تقی پور؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


14. حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.217740.3003

علیرضا باریکلو؛ جلیل قنواتی؛ رحیم پیلوار؛ زهرا امید


15. ناسازه‌ های سیاستگذاری فرهنگی در ایران: پیشنهاد یک مدل مطالعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22083/jccs.2020.206939.2948

فاطمه جواهری؛ سیدیاسر جلالی


16. بازنمایی منجی در فیلم های انیمیشن امریکایی، مورد مطالعاتی: سریال بن تن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22083/jccs.2019.130718.2430

قاسم تورجی؛ نادر شایگان فر؛ فرزان سجودی؛ سید حسن سلطانی


17. بررسی و تحلیل آیین قربانی در فرهنگ‌عامۀ شهرستان ایوان ازنظر نظریه پردازان فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.203853.2922

ایوب امیدی؛ مریم مشرف؛ ابوالقاسم اسماعیل پور


18. نقش فناوری های ارتباطی دیجیتال در برقراری صله رحم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2019.183094.2786

شجاعت پورصدیقی؛ شادی ضابط؛ سیدعلیرضا افشانی


19. شناسایی گونه های مشابه با خبر جعلی و تبیین شاخصه های تفاوت بین آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.195907.2881

محمدحسین ساعی؛ محمدحسین آزادی؛ هادی البرزی دعوتی


20. تبیین راهبردهای رسانه ها به منظور مدیریت ادراک اجتماعی در صحنه جنگ رسانه ای ناآرامی سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

10.22083/jccs.2019.195393.2877

رسول یوسفی رامندی


21. تحلیل فراگیر عوامل موثر بر نمایش سینمایی نقش وکلا در دادرسی‌های کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران (سال‌های 1360-1394)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.183541.2788

محمد گنج علیشاهی؛ محمد فرجیها؛ علی شیخ مهدی


22. عوامل موثر بر هویت بریکولاژ در بین نوجوانان و جوانان (مورد مطالعه شهر کرج )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.206118.2942

محمد گنجی؛ محمد سلیمان نژاد


23. ارائه الگوی رهبری افراد قومیت آذری زبان در سازمان براساس مدل فرهنگی لوییس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.205891.2940

حنظله زینوند لرستانی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ حسین دامغانیان


24. بازنمایی کودک در انیمیشن مهارتهای زندگی برای کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.189988.2827

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه قمصری؛ سمانه فروغی


25. رابطه مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.208273.2955

محبوبه برند؛ حامد بخشی؛ مهدی کرمانی؛ مسعود ایمانیان


26. شناسایی شاخص‌های ارزیابی متوازن استراتژی‌های سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.205970.2950

محمدمهدی رحمتی


27. پیش‌بینی فروش فیلم در گیشه‌ سینمای ایران با رویکرد پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.191668.2845

مهیار کمالی سراجی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ سید مهدی شریفی؛ افشین امیدی


28. امنیت و رسانه؛ رویکرد فقهی – حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.190265.2828

مهدی نوریان؛ روح الله آدینه


29. تحلیل گفتمان بیلبوردهای شهر تهران: «غیریت‌سازی» در پیام‌های فرهنگی و سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.195398.2883

محمدرضا آزادی نژاد؛ سروناز تربتی؛ لیلا نیرومند؛ امید علی مسعودی


30. تاثیر شکاف دیجیتالی بر باروری زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22083/jccs.2020.195116.2874

فاطمه رادان


31. ارائه الگوی تاثیر گذاری رسانه های نوین بر دموکراتیزه شدن جامعه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

10.22083/jccs.2020.210225.2969

عبدالرضا نام آور؛ محمدرضا سعید آبادی؛ مجید احمدلو


32. رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با تحول هویت زبانی و فرهنگی در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

10.22083/jccs.2020.214528.2988

قباد میمنت آبادی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


33. تحلیل جامعه شناختی تمایلات باروری و تعلقات مذهبی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.174923.2753

یعقوب فروتن


34. نقش فرایندهای نفوذ اجتماعی و استفاده و لذت بر استفاده فراگیر از شبکه‌های اجتماعی با نقش میانجی قصدرفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.199613.2900

صدیقه میرجانی؛ فریبا نظری


35. جستاری بر طرح مسأله پایداری نظریه‌های نقادی معاصر (فرمالیسم، ساختارگرایی، پساساختارگرایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.203237.2916

علی رجب زاده طهماسبی؛ محمدصادق مرکبی


36. تاثیر میزان گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان (مطالعه موردی زنان متاهل 20تا55 سال شهر بروجرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.223317.3035

فرود هاشمی؛ علی روشنایی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ لیلا عظیمی


37. بازنمایی سیدالشهداء علیه‌السلام در وصیت‌نامه‌های شهدای دفاع مقدس استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.212301.2980

کریم خان محمدی؛ خدیجه قاضی خانی


38. بررسی تاثیرمهارت های زندگی بر سواد رسانه ای شهروندان تهرانی با تاکید بر ویژگی های جمعیت شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.226682.3051

نسرین آقاملا؛ لیلا نیرومند؛ نازنین ملکیان؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


39. بررسی ارتباط بین سواد رسانه ای و سواد سلامت جسمانی شهروندان شهر بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.230109.3078

رویا جهانگیری زرکانی؛ شهناز هاشمی؛ علی گرانمایه پور


40. گونه‌شناسی‌ کتاب صوتی به مثابه هنر شنیداری در عصر رسانه‌های نو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.212106.2976

محمد اخگری


41. جایگاه رسانه در تغییر سبک زندگی سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.208362.2957

حمیده خالقی محمدی؛ صدیقه ببران


42. واکاوی اثرات مناسک دینی در زیست خانوادگی؛ مورد مطالعه آیین پیاده روی زیارت اربعین حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.226194.3048

هادی غیاثی؛ امید نصیری؛ محمدرضا برزویی


43. رابطه بین سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی والدین با مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهرضا(98-1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.221322.3024

زینب متقی؛ منصور حقیقتیان؛ رضا اسماعیلی


44. تحلیلی تاریخی بر نقش فرهنگ وقف و کارکرد آن در ساخت یابی بازار شهر تبریز با تأکید بر آرای گیدنز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.219175.3009

محمدتقی پیربابایی؛ رحیم ایرانشاهی


45. نقش برنامه‌های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه اساتید و دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.210139.2968

سهراب عبدی زرین؛ علی نقی فقیهی؛ سوسن بهرامی؛ رضا جعفری هرندی


46. راهبردهای بهره گیری از ظرفیت های سینمای ایران با رویکرد معرفی سیمای فرهنگ ایرانی در عرصه بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.199385.2897

سیده مریم معصوم زاده؛ سعید سرابی؛ مجید رضائیان


47. توصیف کیفی اختلال معنایی در تبلیغ دین (نگرشی آسیب‌ شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.216371.2998

سیدحامد حسینیان؛ مسعود کیانپور؛ علی ربانی خوراسگانی