دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. چگونگی بازنمایی ویژگی‌های جنسیتی در جوک‌های فارسی تلگرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.22083/jccs.2019.199319.2899

محمدعلی طالبی؛ خلیل میرزایی؛ سید محمد صادق مهدوی


2. موانع ساختاری و حرفه ای نظارت رسانه ای بر کنش دولت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.22083/jccs.2019.194291.2886

منصور ساعی


3. تحلیل جامعه شناختی گفتمان فولکلور قوم آذری از منظر گفتمان شناسی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.22083/jccs.2019.192152.2850

رسول بابازاده؛ حبیب اله زنجانی؛ سیف اله سیف اللهی


4. بازنمائی نظام معنایی گرایش مردان به هویت های متمایز ظاهری از طریق عمل های زیبایی(مطالعه ای با روش نظریه زمینه ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1398

10.22083/jccs.2019.160995.2653

بهاره عباسی؛ منصور حقیقتیان؛ احمد موذنی


5. تکنولوژی‌های ارتباطی نوین، هویت و احساس امنیت اجتماعی( نمونه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.22083/jccs.2019.171133.2720

سینا امینی زاده؛ منصور طبیعی


6. ناسازگاری افراطی گرایی و خشونت با مفهوم جهاد در اسلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.22083/jccs.2019.170936.2716

توحید محرمی


7. مطالعه ذائقه مصرف موسیقی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.22083/jccs.2019.169965.2710

یارمحمد قاسمی؛ علی هاشمی؛ بهروز سپیدنامه


8. نقش هوش مصنوعی در شکل‌دهی به روابط انسان و ماشین در آثار سینمایی معاصر (نمونه مطالعاتی: فیلم «او» اثر اسپایک جونز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.22083/jccs.2019.152109.2582

فاطمه مهرابی؛ بهروز عوض‌پور


9. بررسی شکل گیری هویت ارتباطی ناشی از عضویت در شبکه اجتماعی پیام رسان تلگرام(مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22083/jccs.2019.172804.2738

گلاله آهنگری؛ باقر ساروخانی؛ محمد سلطانی فر


10. رویکرد گفتمانی به پیدایش کودکی و نوجوانی در دنیای مدرن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.22083/jccs.2019.151854.2586

علی رضا کرمانی


11. تجربه زیسته بزرگسالان از فرصت‌ها و تهدیدها فضای مجازی: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1398

10.22083/jccs.2019.142596.2522

آرزو غفوری؛ کیوان صالحی


12. صنعت موسیقی در عصر تکنولوژی های نوین: ارائه راهبردهای نوآورانه برای توزیع دیجیتال موسیقی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.152426.2587

طاهر روشندل اربطانی؛ افشین امیدی؛ اسماعیل نوروزی


13. آینده پژوهی تولید برنامه های سرگرمی در شبکه سبلان اردبیل در افق ده ساله (1398-1408)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.170752.2715

محمدباقر سپهری


14. چالش های حقوق مالکیت فکری برای حمایت از آثار موزه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.153831.2602

یاسمن جعفرپور؛ زهرا شاکری


15. تاثیر سرمایه اجتماعی بر خرده فرهنگ جوانان شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.153489.2600

اکبر زارع شاه آبادی؛ محمد حسن معنویت


17. تحلیل سیاست های فرهنگی خانواده در ایران پس از انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.193233.2858

رامین مرادی


19. مقایسه روابط صمیمانه میان کاربران وابسته به اینترنت و کاربران غیر وابسته در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

10.22083/jccs.2020.205076.2935

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ مهدی آقایی


20. رابطه سواد رسانه ای دیجیتال و رضایتمندی سیاسی شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.197663.2892

حسن ملائکه؛ زهرا زمانی؛ منصور حقیقتیان


21. موانع رشد، توسعه و اجرای «حقوق فرهنگی بشر»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1398

10.22083/jccs.2019.203520.2920

احسان طاهری حاجی وند؛ حمیدرضا جمالی


22. مدرنیته، فرهنگ مصرفی و سبک زندگی یک تحلیل جامعه شناختی در شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 دی 1398

10.22083/jccs.2020.152920.2592

سحر آقا ملایی؛ هدایت نیکخواه؛ سوده مقصودی


23. مطالعه عوامل موثر بر تقاضای سینما در مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

10.22083/jccs.2020.129674.2421

میثم موسائی؛ پروانه مرادیان دقیق؛ سحر چنگیز


24. بررسی سیاست‌‌های بازاری شدن علوم انسانی بعد از انقلاب اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1398

10.22083/jccs.2020.187820.2808

سردار فتوحی


25. تحولات نهاد خانواده در بستر نوسازی و تأثیر آن بر سیاست‌گذاری ایران در حوزه خانواده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1398

10.22083/jccs.2020.153452.2599

محمد عباس زاده؛ توکل آقایاری هیر؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ صمد عدلی پور


26. ارائه الگو از روزنامه نگاری شهروندی به منظورگسترش مشارکت مدنی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22083/jccs.2020.211445.2974

مهدی خسروشاهی؛ فائزه تقی پور؛ رضا ابراهیم زاده دستجردی


27. حمایت حقوقی از آثار ادبی و هنری بر مبنای نقش آموزشی و اجتماعی آثار در متون حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.217740.3003

علیرضا باریکلو؛ جلیل قنواتی؛ رحیم پیلوار؛ زهرا امید


28. ناسازه‌ های سیاستگذاری فرهنگی در ایران: پیشنهاد یک مدل مطالعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1398

10.22083/jccs.2020.206939.2948

فاطمه جواهری؛ سیدیاسر جلالی


29. بازنمایی منجی در فیلم های انیمیشن امریکایی، مورد مطالعاتی: سریال بن تن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1398

10.22083/jccs.2019.130718.2430

نادر شایگان فر؛ فرزان سجودی؛ قاسم تورجی؛ سید حسن سلطانی


30. بررسی و تحلیل آیین قربانی در فرهنگ‌عامۀ شهرستان ایوان ازنظر نظریه پردازان فرهنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.203853.2922

ایوب امیدی؛ مریم مشرف؛ ابوالقاسم اسماعیل پور


31. نقش فناوری های ارتباطی دیجیتال در برقراری صله رحم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2019.183094.2786

شجاعت پورصدیقی؛ شادی ضابط؛ سیدعلیرضا افشانی


32. شناسایی گونه های مشابه با خبر جعلی و تبیین شاخصه های تفاوت بین آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.195907.2881

محمدحسین ساعی؛ محمدحسین آزادی؛ هادی البرزی دعوتی


33. تبیین راهبردهای رسانه ها به منظور مدیریت ادراک اجتماعی در صحنه جنگ رسانه ای ناآرامی سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

10.22083/jccs.2019.195393.2877

رسول یوسفی رامندی


34. تحلیل فراگیر عوامل موثر بر نمایش سینمایی نقش وکلا در دادرسی‌های کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران (سال‌های 1360-1394)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.183541.2788

محمد گنج علیشاهی؛ محمد فرجیها؛ علی شیخ مهدی


35. سیاست‌های گفتمانی پوشاک زنان در ایران در دورۀ پهلوی اول (آمرانه) و دوم (اشاعه‌گرایانه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.202198.2909

سیده راضیه یاسینی


36. نقش عناصر نمادین در ساخت آینده؛ تاملی آینده پژوهانه بر نقش رسانه در بازآفرینی اساطیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.135170.2463

محسن طاهری دمنه؛ ابوالقاسم غیاثی زارچ


37. «معناکاویِ اثر ورود مسیح به بروکسل: شمایل‌ مسیحی یا سرپیچی از آن؟»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.190328.2829

فریده آفرین


38. عوامل موثر بر هویت بریکولاژ در بین نوجوانان و جوانان (مورد مطالعه شهر کرج )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.206118.2942

محمد گنجی؛ محمد سلیمان نژاد


39. ارائه الگوی رهبری افراد قومیت آذری زبان در سازمان براساس مدل فرهنگی لوییس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.205891.2940

حنظله زینوند لرستانی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ حسین دامغانیان


40. بازنمایی کودک در انیمیشن مهارتهای زندگی برای کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.189988.2827

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه قمصری؛ سمانه فروغی


41. رابطه مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.208273.2955

محبوبه برند؛ حامد بخشی؛ مهدی کرمانی؛ مسعود ایمانیان


42. هویت‌سازی رسانه‌ای در جریان مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا (مطالعه موردی روزنامه ایران 1392-1382)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.161320.2655

قاسم میسایی؛ فائز دین پرست؛ مسلم گلستان؛ محمد جعفری


43. شناسایی شاخص‌های ارزیابی متوازن استراتژی‌های سازمان صداوسیما در حوزه تولید و توزیع پیام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.205970.2950

محمدمهدی رحمتی


44. پیش‌بینی فروش فیلم در گیشه‌ سینمای ایران با رویکرد پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.191668.2845

مهیار کمالی سراجی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ سید مهدی شریفی؛ افشین امیدی


45. امنیت و رسانه؛ رویکرد فقهی – حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.190265.2828

مهدی نوریان؛ روح الله آدینه


46. میزان مرزبندی و ترددهای فرهنگی نسبت به گروه‌های سبک زندگی مختلف در شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.114575.2339

محمدعلی قائم پور؛ محمود شهابی


47. تحلیل گفتمان بیلبوردهای شهر تهران: «غیریت‌سازی» در پیام‌های فرهنگی و سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.195398.2883

محمدرضا آزادی نژاد؛ سروناز تربتی؛ لیلا نیرومند؛ امید علی مسعودی


48. تاثیر شکاف دیجیتالی بر باروری زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22083/jccs.2020.195116.2874

فاطمه رادان


49. ارائه الگوی تاثیر گذاری رسانه های نوین بر دموکراتیزه شدن جامعه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

10.22083/jccs.2020.210225.2969

عبدالرضا نام آور؛ محمدرضا سعید آبادی؛ مجید احمدلو


50. رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با تحول هویت زبانی و فرهنگی در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

10.22083/jccs.2020.214528.2988

قباد میمنت آبادی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی