دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی گونه های مشابه با خبر جعلی و تبیین شاخصه های تفاوت بین آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.195907.2881

محمدحسین ساعی؛ محمدحسین آزادی؛ هادی البرزی دعوتی


2. تبیین راهبردهای رسانه ها به منظور مدیریت ادراک اجتماعی در صحنه جنگ رسانه ای ناآرامی سال 1397

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

10.22083/jccs.2019.195393.2877

رسول یوسفی رامندی


3. تحلیل فراگیر عوامل موثر بر نمایش سینمایی نقش وکلا در دادرسی‌های کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران (سال‌های 1360-1394)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.183541.2788

محمد گنج علیشاهی؛ محمد فرجیها؛ علی شیخ مهدی


4. ارائه الگوی رهبری افراد قومیت آذری زبان در سازمان براساس مدل فرهنگی لوییس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.205891.2940

حنظله زینوند لرستانی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ حسین دامغانیان


5. بازنمایی کودک در انیمیشن مهارتهای زندگی برای کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.189988.2827

محمد گنجی؛ نرگس نیکخواه قمصری؛ سمانه فروغی


6. رابطه مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.208273.2955

محبوبه برند؛ حامد بخشی؛ مهدی کرمانی؛ مسعود ایمانیان


7. پیش‌بینی فروش فیلم در گیشه‌ سینمای ایران با رویکرد پویایی سیستم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.191668.2845

مهیار کمالی سراجی؛ سیدحیدر میرفخرالدینی؛ سید مهدی شریفی؛ افشین امیدی


8. نسبت‌یابی عرصه هنر با حوزه فرهنگ و ارتباطات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22083/jccs.2020.236232.3114

محسن جوهری؛ حسن بشیر


9. امنیت و رسانه؛ رویکرد فقهی – حقوقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.190265.2828

مهدی نوریان؛ روح الله آدینه


10. تحلیل گفتمان بیلبوردهای شهر تهران: «غیریت‌سازی» در پیام‌های فرهنگی و سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

10.22083/jccs.2020.195398.2883

محمدرضا آزادی نژاد؛ سروناز تربتی؛ لیلا نیرومند؛ امید علی مسعودی


11. تاثیر شکاف دیجیتالی بر باروری زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1399

10.22083/jccs.2020.195116.2874

فاطمه رادان


12. ارائه الگوی تاثیر گذاری رسانه های نوین بر دموکراتیزه شدن جامعه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

10.22083/jccs.2020.210225.2969

عبدالرضا نام آور؛ محمدرضا سعید آبادی؛ مجید احمدلو


13. رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با تحول هویت زبانی و فرهنگی در استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1399

10.22083/jccs.2020.214528.2988

قباد میمنت آبادی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


14. نقش فرایندهای نفوذ اجتماعی و استفاده و لذت بر استفاده فراگیر از شبکه‌های اجتماعی با نقش میانجی قصدرفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.199613.2900

صدیقه میرجانی؛ فریبا نظری


15. جستاری بر طرح مسأله پایداری نظریه‌های نقادی معاصر (فرمالیسم، ساختارگرایی، پساساختارگرایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.203237.2916

علی رجب زاده طهماسبی؛ محمدصادق مرکبی


16. تاثیر میزان گرایش به شبکه های اجتماعی مجازی و برنامه های ماهواره بر منابع احساسی زنان (مطالعه موردی زنان متاهل 20تا55 سال شهر بروجرد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.223317.3035

فرود هاشمی؛ علی روشنایی؛ محمد حسین اسدی داود آبادی؛ لیلا عظیمی


17. بازنمایی سیدالشهداء علیه‌السلام در وصیت‌نامه‌های شهدای دفاع مقدس استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.212301.2980

کریم خان محمدی؛ خدیجه قاضی خانی


18. بررسی تاثیرمهارت های زندگی بر سواد رسانه ای شهروندان تهرانی با تاکید بر ویژگی های جمعیت شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.226682.3051

نسرین آقاملا؛ لیلا نیرومند؛ نازنین ملکیان؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


19. بررسی ارتباط بین سواد رسانه ای و سواد سلامت جسمانی شهروندان شهر بندرعباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.230109.3078

رویا جهانگیری زرکانی؛ شهناز هاشمی؛ علی گرانمایه پور


20. گونه‌شناسی‌ کتاب صوتی به مثابه هنر شنیداری در عصر رسانه‌های نو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.212106.2976

محمد اخگری


21. جایگاه رسانه در تغییر سبک زندگی سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

10.22083/jccs.2020.208362.2957

حمیده خالقی محمدی؛ صدیقه ببران


22. واکاوی اثرات مناسک دینی در زیست خانوادگی؛ مورد مطالعه آیین پیاده روی زیارت اربعین حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.226194.3048

هادی غیاثی؛ امید نصیری؛ محمدرضا برزویی


23. عوامل موثر بر هویت بریکولاژ در بین نوجوانان و جوانان (مورد مطالعه شهر کرج )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22083/jccs.2020.206118.2942

محمد گنجی؛ محمد سلیمان نژاد؛ مهدی حسین زاده فرمی


24. رابطه بین سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی والدین با مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول شهرضا(98-1397)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.221322.3024

زینب متقی؛ منصور حقیقتیان؛ رضا اسماعیلی


25. تحلیلی تاریخی بر نقش فرهنگ وقف و کارکرد آن در ساخت یابی بازار شهر تبریز با تأکید بر آرای گیدنز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.219175.3009

محمدتقی پیربابایی؛ رحیم ایرانشاهی


26. نقش برنامه‌های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه اساتید و دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.210139.2968

سهراب عبدی زرین؛ علی نقی فقیهی؛ سوسن بهرامی؛ رضا جعفری هرندی


27. راهبردهای بهره گیری از ظرفیت های سینمای ایران با رویکرد معرفی سیمای فرهنگ ایرانی در عرصه بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.199385.2897

سیده مریم معصوم زاده؛ سعید سرابی؛ مجید رضائیان


28. توصیف کیفی اختلال معنایی در تبلیغ دین (نگرشی آسیب‌ شناسانه از منظر روحانیون مبلغ نخبه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.216371.2998

سیدحامد حسینیان؛ مسعود کیانپور؛ علی ربانی خوراسگانی


29. ارائه الگوی همگرایی شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌ها در چرخه اطلاع‌رسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22083/jccs.2020.195929.2882

اسلامی فرد غلامحسین؛ امید علی مسعودی


30. روزنامه نگاری سبک زندگی در ایران؛ تحلیل محتوای کمی و کیفی پایگاههای خبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22083/jccs.2020.199271.2896

سیدحسن آذری؛ مهدی منتظرقائم؛ سعید باقری


31. «جدال سنت و مدرنیته»، عنصر غالبِِ آثار محمود دولت‌آبادی با تأکید بر جای خالی سلوچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22083/jccs.2020.205009.2952

علی چراغی؛ احمد رضایی جمکرانی


33. روایت‌شناسی بازی‌های ویدیویی (موردکاوی: خدای جنگ)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22083/jccs.2020.210477.2970

صدرالدین طاهری؛ احمد مصطفوی


34. طراحی الگوی نقش سواد رسانه ای در ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22083/jccs.2020.221787.3027

داود پاک طینت مهدی آبادی؛ فائزه تقی پور؛ حسن درزبان رستمی


36. سیاست‌ها و شیوه‌های جذب ارتباط‌گیران در شبکه‌های اجتماعی مجازی؛ مورد مطالعه کانال‌های فارسی پرمخاطب در تلگرام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22083/jccs.2020.235804.3112

عبدالرحیم قاسمی نژاد؛ محمدصادق نصراللهی


37. تحلیل نگرش صاحب نظران علوم ارتباطات اجتماعی درباره عوامل مؤثر بر بی موبایلی هراسی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22083/jccs.2020.240409.3137

زهرا دستغیب شیرازی؛ سیدمحمد دادگران؛ نسیم مجیدی؛ ندا سلیمانی


38. چرخه زیست نظام ارتباطات با رویکرد های مدل ذهنی بر اساس نظریه های معنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

10.22083/jccs.2020.203088.2914

عصمت مومنی


39. تحلیل وضعیت صنعت بازی‌های تلفن‌همراه ایرانی برای رقابت در بازارهای جهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

10.22083/jccs.2020.235576.3109

سیاوش صلواتیان؛ احمدرضا درفشی؛ حمیدرضا جواهریان


40. مقایسه تغییرات در گرایش سه نسل از جوانان شهر تهران به کسب خبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1399

10.22083/jccs.2020.242612.3150

جهاندار امیری؛ ابراهیم فتحی؛ احمد علی احمدپور


42. مطالعه تطبیقی میزان تعامل کاربران با نحوه پرداخت به سوژه های خبری در صفحه اینستاگرام خبرگزاری صدا و سیما و بی بی سی فارسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.22083/jccs.2020.254254.3213

مجید سعادتی؛ اکبر نصراللهی؛ اسماعیل سعدی‌پور؛ سیدعلی رحمانزاده


43. مدلسازی نقش عوامل سازمانی در پرسه‌ زنی اینترنتی کارکنان دانشگاهی با شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.22083/jccs.2020.252057.3198

عادل زاهد بابلان؛ ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ علی خالق خواه؛ مهدی معینی کیا


46. کارکردهای «پیکربندی‌اجتماعی» به‌مثابه هنر اجتماعی با تکیه بر اندیشه‌های جوزف بویز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1399

10.22083/jccs.2020.234442.3103

ساره ملکی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی


47. «همشناسی فرهنگی» به مثابه الگوی ارتباطات میان فرهنگی در قرآن؛ رویکردی تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22083/jccs.2021.184556.2796

سید محمد علی غمامی؛ اصغر اسلامی تنها


48. کاوشی زمینه‌مند از چگونگی واسازی خود در شبکه روابط درون/میان‌فردی در افراد داغدیده در مواجهه با مرگ‌های غیرمنتظره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22083/jccs.2021.178255.2771

سیدعلیرضا افشانی؛ علی روحانی؛ نگین نعیمی


49. مطالعه نگرش نسلهای گوناگون به تمایزات بین نسلی در ایران بر مبنای جامعه‎پذیری رسانه‎ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22083/jccs.2021.224629.3042

محمدحسن یادگاری؛ مهدی منتظرقائم؛ مهدی کاشفی فر


51. مطالعۀ تجربۀ استفاده از رسانه‌های دیداری از منظر نظریۀ ذهن بسط‌یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1399

10.22083/jccs.2021.250319.3183

میثم محمدامینی