دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. بررسی سرلوح قرآنی مذهَّب قاجاری به شماره ثبت 3089 از کتابخانه مرکزی تبریز بر اساس اصول شکل و زمینه نظریه ی روان شناسانه ی گشتالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

فرنوش شمیلی؛ فاطمه غفوری فر


3. اخلاق حرفه ای مجری در رادیو و تلویزیون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

کمال اکبری؛ مجید نقدی


4. تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

محمدرضا انواری؛ سیدعلی رحمانزاده؛ محمدباقر تاج الدین؛ سروناز تربتی


5. فهم دلالت‌های سیاستی قوانین و مقررات رسانه‌های پخش گسترده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

حامد طالبیان؛ سارا طالبیان


6. نقش مؤلفه‌های احساسی و اخلاقی سواد رسانه‌ای در توسعه سرمایه اجتماعی در بین شهروندان تهرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

علی خوش زبان؛ علی دلاور؛ محمد سلطانی فر


7. مفهوم فرهنگ و نسبت آن با خیر اعلا در فلسفه‌ی کانت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

زهره سعیدی


8. تاثیر فیلم های هنری و غیر هنری بر هوش و عملکرد تحصیلی درس علوم اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

کمال خلیل بیگی؛ حمید عزیزی؛ سید محمد مهدیزاده


9. تأمین مالی جمعی تولیدات بلند سینمایی در ایران؛ موانع، ظرفیت‌ها و الزامات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

سیاوش صلواتیان؛ سعید قنبری؛ صابر نوری محب


10. ارزیابی کیفیت شش «بازی‌جدی» تولید شده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1398

فرهاد سراجی؛ هدی السادات موسوی


11. مطالعه رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی(مورد مطالعه : شهروندان 15 تا 44 سال استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

مصطفی دومهری


12. بررسی تحولات هویت جوانان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

محید فولادیان؛ حسن رضایی بحرآباد؛ مجید سوهانیان حقیقی


13. نظام رسانه‌ای ایران: جانشینی ناکامل رسانه‌های نوین و از جا دررفتگی شبکه رسانه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1398

سعید ارکان‌زاده یزدی؛ هادی خانیکی؛ سوسن باستانی