کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
شناسایی و ارزیابی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی

دوره 23، شماره 59، مهر 1401، صفحه 151-171

10.22083/jccs.2022.286237.3362

پروانه فرامرزیانی؛ باقر انصاری؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری


انگیزه‌های عضویت در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 22، شماره 54، مرداد 1400، صفحه 119-136

10.22083/jccs.2021.230646.3083

محمد سلگی؛ وحید مصطفی پور