سیاست‌‌های بازاری شدن علوم انسانی بعد از انقلاب اسلامی ایران

سردار فتوحی

دوره 22، شماره 53 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 291-312

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.187820.2808

چکیده
  در دهۀ نخست پیروزی انقلاب اسلامی ایران، موجی عظیم در مخالفت با علوم انسانی ایجاد شده بود و به سه سال تعطیلی علوم انسانی منتهی شد. این مخالفان معتقد بودند این علوم مبنای مادّی‌‌اندیشی دارند؛ اما امروزه بعد از 35 سال از بازگشایی آن، این علوم بیش از هر دورۀ تاریخی در ایران به‌سمت مادّی‌‌اندیشی حرکت کرده‌اند و خود علوم انسانی به کالا ...  بیشتر

فناوری اطلاعات، ارتباطات و سیاست

حمید اخوان

دوره 12، شماره 14 ، مرداد 1390، ، صفحه 65-107

چکیده
  موضوع بررسی تأثیر متقابل فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)[1] و برخی دستاوردهای آن بر حوزۀ سیاست[2] در کشور ما بسیار تازه است و جستجوهای هوشمندانه در سایت‌های اینترنتی نیز گواهی بر این مدعاست که حتی در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی که پیش‏قراولان عرصۀ فناوری هستند، بررسی این تأثیر به حوزه‏های بسیار محدودی مانند رأی‏گیری الکترونیکی و برگزاری ...  بیشتر