کلیدواژه‌ها = موسیقی
پروژۀ تطهیر فرهنگ شنیداری و میدان موسیقی در دهۀ شصت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22083/jccs.2021.241115.3141

حامد طاهری کیا


ذائقه مصرف موسیقیایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

دوره 21، شماره 50، تیر 1399، صفحه 195-218

10.22083/jccs.2019.169965.2710

یارمحمد قاسمی؛ بهروز سپیدنامه؛ علی هاشمی


مصرف موسیقیایی

دوره 15، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 7-36

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ سجاد یاهک