کلیدواژه‌ها = ارتباطات
ابعاد ارتباطی مناسک در جهان معاصر: فراگرد ارتباطی در راهپیمایی اربعین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22083/jccs.2022.338284.3588

سید محمد طباطبائی؛ محمد رضا رسولی؛ سید وحید عقیلی؛ نسیم مجیدی قهرودی


دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه؛ تحول ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای نوین

دوره 14، شماره 23، آذر 1392، صفحه 7-29

عباس کشاورز شکری؛ محسن بیات؛ خاطره بخشنده


نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها

دوره 11، شماره 12، اسفند 1389، صفحه 183-212

موسی کاظم زاده؛ کمال کوهی