شریعتی و بنیان‌گذاران جامعه شناسی (بررسی نحوۀ ارتباط اندیشه‌های شریعتی و تفکرات بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی)

رضا تسلیمی طهرانی

دوره 23، شماره 57 ، فروردین 1401، ، صفحه 221-248

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.221897.3030

چکیده
  مقالۀ­­ پیش رو تأثیر اندیشه ­های بنیان‌گذاران جامعه‌شناسی (مارکس، دورکیم و وبر) بر اندیشه­ های علی شریعتی را بررسی می ­کند و همچنین خواستار وضوح نقدهای صورت‌گرفته از سوی شریعتی بر اندیشه­ های متفکران ذکرشده است. در این راه، با استفاده از روش­های اسنادی و تحلیل محتوای کیفی، استنادات شریعتی به نظریات مارکس، دورکیم و وبر ...  بیشتر