کلیدواژه‌ها = خبرگزاری
روزنامه‌نگاری دین در ایران؛ تحلیل محتوای خبرگزاری‌های رسمی در سال 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.301208.3424

زهرا اردکانی فرد؛ محمد مهدی فرقانی؛ منا سلگی


شناسایی پیشران‌های مؤثر بر آینده خبرگزاری‌ها در ایران

دوره 17، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 47-68

10.22083/jccs.2016.23949

سیاوش صلواتیان؛ سارا مسعودی


مطالعه تطبیقی عملکرد دو طیف رسانه‌ای جریان‌ساز و رقیب در مدیریت جریان خبری اسیدپاشی‌های اصفهان

دوره 16، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 69-92

عباس ناصری طاهری؛ سیاوش صلواتیان؛ مصیب‌علی ‌اکبرزاده آرانی