کلیدواژه‌ها = جنسیت
تعداد مقالات: 6
1. چگونگی بازنمایی ویژگی‌های جنسیتی در جوک‌های فارسی تلگرامی

دوره 21، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 95-117

10.22083/jccs.2019.199319.2899

محمدعلی طالبی؛ خلیل میرزائی؛ سید محمد صادق مهدوی


2. حمایت از منزلت زنان در قوانین و مقررات ناظر بر تبلیغات بازرگانی

دوره 18، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 7-37

10.22083/jccs.2017.92305.2210

رؤیا معتمدنژاد؛ مرضیه اسماعیلی فلاح


4. تحلیل تماتیک جوک‌های مبادله شده در برنامه «اتاق جوک»

دوره 17، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 81-108

10.22083/jccs.2016.42564

خدیجه سفیری؛ زهرا شهرزاد