انقلابات؛ ظهور جمعی امر قدسی و تأسیس نظم اجتماعی

حسین کچویان؛ اکبر محمدی

دوره 23، شماره 60 ، دی 1401، ، صفحه 7-35

https://doi.org/10.22083/jccs.2022.337232.3587

چکیده
  انقلاب‌های کبیر، در تعبیری کلی و خارج از مناقشات نظری به‌عنوان دگرگونی‌های بزرگ و تغییرهای بنیادینی شناخته می‌شوند که نظم اجتماعی پیشین را از میان برده و نظم جدیدی را بنیان‌گذاری می‌کنند. در پاسخ به این مسئله که چگونه این تغییر و دگرگونی و نظم یابی ممکن می‌شود نظریات مختلفی در حوزه علوم اجتماعی بیان‌شده است. اولین صورت‌بندی‌ها ...  بیشتر