کلیدواژه‌ها = فرهنگ سیاسی
تعداد مقالات: 2
1. تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

دوره 20، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 95-116

10.22083/jccs.2019.141500.2515

محمدرضا انواری؛ سیدعلی رحمانزاده؛ محمدباقر تاج الدین؛ سروناز تربتی


2. بررسی رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشگاه اصفهان

دوره 12، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 203-234

نجات محمدی‏فر؛ حسین مسعودنیا؛ گلمراد مرادی