کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تحلیل نحوه بازنمایی غذا در برنامه های تغذیه ای تلویزیون داخلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22083/jccs.2022.248184.3168

غزاله حسنیان؛ سیدمحسن بنی هاشمی؛ عبدالرضا سبحانی


تحلیل مراجع اصلی سیاستگذار فرهنگی از منظر اصول حقوق عمومی

دوره 22، شماره 54، مرداد 1400، صفحه 99-118

10.22083/jccs.2021.210153.2979

محمد جلالی؛ لادن حیدری؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد جواد جاوید


ارائه الگوی رهبری افراد قومیت آذری زبان در سازمان براساس مدل فرهنگی لوییس

دوره 22، شماره 54، مرداد 1400، صفحه 233-256

10.22083/jccs.2020.205891.2940

حنظله زینوند لرستانی؛ عباسعلی رستگار؛ عادل آذر؛ حسین دامغانیان


موانع رشد، توسعه و اجرای حقوق فرهنگی بشر

دوره 22، شماره 53، اردیبهشت 1400، صفحه 139-168

10.22083/jccs.2019.203520.2920

احسان طاهری حاجی وند؛ حمیدرضا جمالی


تحلیل رابطۀ عاملیت کنشگر‌‌‌‎‌ ـ‌ ساختار با عادت‌وارۀ بوردیو در فرهنگِ‌کسب‌وکار دانش‌بنیان

دوره 20، شماره 45، خرداد 1398، صفحه 153-178

10.22083/jccs.2019.116327.2350

سید علیرضا انوری؛ محمد مظلوم خراسانی؛ محسن نوغانی دخت بهمی


واکاوی عبارت «ناز کردن» و ترکیب‌های حاصل از آن در زبان فارسی در پرتوی الگوی هَیجامَد

دوره 18، شماره 39، آذر 1396، صفحه 67-96

10.22083/jccs.2017.96182.2240

رضا پیشقدم؛ آیدا فیروزیان پوراصفهانی؛ سحر طباطبائی فارانی


پوشاک سنتی زنان در جغرافیای فرهنگی ایران

دوره 17، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 53-78

10.22083/jccs.2016.15428

سیده راضیه یاسینی


پیامدهای جنگ نرم بر هویت فرهنگی دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان بهبهان

دوره 15، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 165-190

محمدرحیم جعفرزاده؛ سید محمد حسینی؛ حسینعلی جاهد


همزیستی فرهنگی در فرایند جهانی‌شدن و تقویت فرهنگ ملی ـ قومی جوامع

دوره 15، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 149-169

رضا اسماعیلی؛ نسرین قلانی؛ مینا جلالی


ابعاد فرهنگ احسان در قرآن و سنّت

دوره 15، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 197-216

علی سروری‌مجد


نظریة عدالت سندل و چندفرهنگ‌گرایی

دوره 14، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 157-180

مجید توسلی رکن‌آبادی؛ محمد شجاعیان


تحلیلی بر بازنمایی ایدئولوژی و سبک زندگی در کتاب‌های آموزش زبان اینترچنج

دوره 13، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 35-60

حمید عبداللهیان؛ آیدا حسینی‌فر


فرهنگ ایرانی در عصر جهانی شدن (مورد مطالعه فرهنگ نوروز)

دوره 13، شماره 19، آبان 1391، صفحه 91-112

حاکم قاسمی؛ زهرا ناظری


ابعاد فرهنگ در جامعة آرمانی قرآنی

دوره 13، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 83-111

علی سروری‌مجد


بررسی جایگاه هویت فرهنگی ایران در کتاب‌های کودکان در سال‌های 75،80 و 85

دوره 12، شماره 13، اردیبهشت 1390، صفحه 9-40

رضا اسماعیلی؛ ثریا معمار؛ صدیقه رئوفی‌منش


بررسی محتوای برنامه‌های شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای بی‌بی‌سی فارسی

دوره 12، شماره 13، اردیبهشت 1390، صفحه 123-154

محمد محمدخانی ملکوه؛ ابراهیم فتحی


نقش وسایل نوین ارتباط جمعی در توسعه فرهنگی، موانع و راهکارها

دوره 11، شماره 12، اسفند 1389، صفحه 183-212

موسی کاظم زاده؛ کمال کوهی