کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
قدرت هنجاری و دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا (کاربست آن در قبال جمهوری اسلامی ایران)

دوره 19، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 195-221

10.22083/jccs.2018.104159.2288

سیدحمزه صفوی؛ ابراهیم باقری؛ یاسر نورعلی‌وند


تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی و بازنمایی تحولات داخلی ایران در سال 1388

دوره 12، شماره 15، آذر 1390، صفحه 189-223

حسن مجیدی؛ جواد نوری‌‏زاده