توصیف کیفی اختلال معنایی در تبلیغ دین (نگرشی آسیب‌‌‌‌شناسانه از منظر روحانیون مبلّغ نخبه)

سیدحامد حسینیان؛ مسعود کیانپور؛ علی ربانی خوراسگانی

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.216371.2998

چکیده
  تبلیغ دین فراگرد ارتباط بین مردم و روحانیت با هدف ترویج آموزه‌های دینی است و انواع اختلال ارتباطی مانعی مؤثر در این زمینه خواهند بود و شناسایی آن‌ها از منظر جامعه‌‌‌شناسی ارتباطات می‌تواند نسخۀ مناسبی را برای ارتقای کیفی تبلیغ دین ارائه دهد. چارچوب مفهومی این پژوهش بر اساس مدل «منبع‌ معنی» بنا نهاده شده که به روند فراگرد ...  بیشتر

الگوی ارتباطی روحانیت با نسل جوان از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی

کریم خان محمدی؛ سید عباس حسینی

دوره 15، شماره 27 ، مهر 1393، ، صفحه 111-138

چکیده
  این پژوهش بر اساس اندیشه‌های آیت‌الله جوادی‌آملی به ارائه الگوی ارتباطی روحانیت با نسل سوم انقلاب، جوانان پرداخته است. برای دستیابی به چنین الگویی از روش تحلیلی، یعنی؛ تحلیل به مؤلفه‌های معنایی، استفاده شده است؛ بدین ترتیب، ابتدا مؤلفه‌های معنایی روحانیت و نسل جوان استخراج و سپس با قرار دادن آنها در کنار یکدیگر الگوی ارتباطی ...  بیشتر