کلیدواژه‌ها = مصرف فرهنگی
تعداد مقالات: 4
1. رابطه مصرف فرهنگی و نگرش خرافی در بین دانشجویان شهر مشهد

دوره 22، شماره 54، مرداد 1400، صفحه 157-182

10.22083/jccs.2020.208273.2955

محبوبه برند؛ حامد بخشی؛ مهدی کرمانی؛ مسعود ایمانیان


2. ذائقه مصرف موسیقیایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

دوره 21، شماره 50، تیر 1399، صفحه 195-218

10.22083/jccs.2019.169965.2710

یارمحمد قاسمی؛ بهروز سپیدنامه؛ علی هاشمی


3. تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های سبک زندگی بعد از دهة 80

دوره 18، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 131-162

10.22083/jccs.2017.70197.2042

سیدحسین سراج‌زاده؛ لیلا باقری


4. مصرف موسیقیایی

دوره 15، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 7-36

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ سجاد یاهک