بررسی تأثیر و عملکرد سینمای‌ سیّار امریکا در ایران

مجید فدائی

دوره 20، شماره 46 ، شهریور 1398، ، صفحه 183-204

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.135672.2471

چکیده
  سینمای ‌سیّار را در تعریفی ساده‌ می‌توانیم سینمایی متحرک یا قابل حمل بنامیم که امکان نمایش تصاویر متحرک را در هر مکان و فضایی چه داخلی و چه خارجی فراهم می‌آورد. سینمای‌ سیّار به عنوان ابزار مؤثر تبلیغاتی به‌خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و تغییر شیوه‌های سلطه‌گری در دنیا، اهمیت و گسترش بیشتری پیدا کرد؛ زمانی که قدرت‌های بزرگ جهانی ...  بیشتر