نظام رسانه‌ای ایران: جانشینی ناکامل رسانه‌های نوین و از جا دررفتگی شبکۀ رسانه‌ها

سوسن باستانی؛ هادی خانیکی؛ سعید ارکان‌زاده یزدی

دوره 21، شماره 49 ، فروردین 1399، ، صفحه 7-31

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.126933.2401

چکیده
  رسانه‌های نوین در ایران امروز، روی رسانه‌های جریان اصلی تأثیرات عمیقی گذاشته‌اند و در مواردی باعث شده‌اند که آن‌ها کارکرد خود را از دست بدهند. پژوهش پیش‌رو، با استفاده از روش ترکیبی تلاش کرده است تأثیر رسانه‌های نوین بر مکانیزم‌های داخلی رسانه‌های ایران و همچنین ارتباط این رسانه‌ها با مردم و نظام سیاسی ــ اقتصادی را بررسی کند. ...  بیشتر

الگوی تقابل رسانه‌ای انقلاب اسلامی با اسلام‌هراسی غرب مطالعۀ موردی نامۀ رهبر انقلاب اسلامی به جوانان غرب

غلامرضا خواجه سروی؛ کمیل خجسته باقرزاده

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 179-208

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.111794.2327

چکیده
  انقلاب جوشان فنّاوری اطلاعات، فضای جدیدی در عرصۀ سیاست ایجاد کرده است. با توجه به فرصتهایی که این انقلاب فنّاورانه ایجاد کرده، انقلاب اسلامی به دنبال مدلی برای عبور از شبکۀ منسجم رسانه‌ای نظام غرب است. اسلام‌هراسی اگر چه از زاویه‌ای تهدید برای جهان اسلام است، اما از سوی دیگر عاملی شده تا دیگران دربارۀ آن کنجکاو شوند و به دنبال پاسخ ...  بیشتر