بازتعریف نقش و جایگاه روزنامه‌نگاری علم در ایران

زهرا اجاق

دوره 20، شماره 45 ، خرداد 1398، ، صفحه 103-126

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.141167.2510

چکیده
  با وجود بیش از 100 سال تجربۀ روزنامه­نگاری علم در ایران، رسانه‌های علمی عمومی، در ارتباط علم و جامعه، بیشتر بر کارکرد انتقال‌دهندگی تأکید دارند و نقش روزنامه­نگاران علم، ترجمه و ساده‌سازی زبان تخصصی علم یعنی ارتباطات عمومی علم سنّتی است. این پژوهش می­کوشد­ تا از طریق مصاحبۀ عمیق و کانونی با روزنامه‌نگاران علم با بیش از 10 سال ...  بیشتر