آیندۀ مصرف رسانه‏‌ای مخاطبان: مطالعۀ موردی با روش دلفی

حسن خجسته باقرزاده؛ ملیکا بردبار؛ سید وحید عقیلی

دوره 19، شماره 43 ، آذر 1397، ، صفحه 83-106

https://doi.org/10.22083/jccs.2018.142894.2524

چکیده
  امروزه مصرف رسانه‌ها در سراسر جهان بسیار بالاست و با پیشرفت فناوری، فرصت‌های بیشتری برای انتخاب مخاطبان در موقعیت­ها، مکان‌ها و با رفتارهای مختلف در سراسر جهان ایجاد شده است. این فرصت، سپهر رسانه­ای را گسترده‌ترکرده و شیوه‌ای را که مخاطبان در آن تعامل و استفاده می‌کنند، تغییر داده است. در دهه‌های اخیر، با توجه به تغییرات ...  بیشتر