کلیدواژه‌ها = هویت
تحلیل بازتاب هویت ایرانی اسلامی در طراحی شخصیت های انسانی دو اثر پویانمایی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1400

10.22083/jccs.2021.241905.3147

خشایار قاضی زاده؛ علی قاضی زاده


زمینه‌پردازیِ رشد و کمالِ شخصیت؛ برساختِ رسانه‌ایِ خود و دیگری در سریال میهن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.237887.3122

سید محمد مهدیزاده؛ محمدمهدی وحیدی


هویت‌سازی رسانه‌ای در جریان مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا (مطالعه موردی روزنامه ایران 1392-1382)

دوره 21، شماره 51، مهر 1399، صفحه 135-159

10.22083/jccs.2020.161320.2655

قاسم میسایی؛ فائز دین پرست؛ مسلم گلستان؛ محمد جعفری


بازدارنده‌های مصرف‌گرایی مورد مطالعه: ساکنان شهرکاشان

دوره 18، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 157-182

10.22083/jccs.2018.94921.2231

ابو تراب طالبی طالبی؛ محمد رمضانی


دیپلماسی رسانه‌ای و مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا

دوره 18، شماره 38، شهریور 1396، صفحه 133-154

10.22083/jccs.2017.82411.2131

قاسم میسایی؛ فائز دین‌پرست؛ محمد جعفری؛ مسلم گلستان


همزیستی فرهنگی در فرایند جهانی‌شدن و تقویت فرهنگ ملی ـ قومی جوامع

دوره 15، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 149-169

رضا اسماعیلی؛ نسرین قلانی؛ مینا جلالی


تأثیر فوتبال بر مؤلفه‌های هویت ملی

دوره 14، شماره 23، آذر 1392، صفحه 115-135

مسعود اخوان‌کاظمی؛ صفی‌الله شاه‌قلعه


گونا‌گونی فرهنگی و ضرورت پاسداری از آن

دوره 13، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 169-191

طاهر روشندل‌اربطانی؛ احمد کوهی


بازنمایی هویت دینی در سینمای پس از انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 59-81

علی مرشدی‌زاد؛ عباس کشاورزی شکری؛ صالح زمانی


بررسی جایگاه هویت فرهنگی ایران در کتاب‌های کودکان در سال‌های 75،80 و 85

دوره 12، شماره 13، اردیبهشت 1390، صفحه 9-40

رضا اسماعیلی؛ ثریا معمار؛ صدیقه رئوفی‌منش


بدن و دلالت‌های فرهنگی ـ اجتماعی آن

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1387، صفحه 37-80

فاطمه جواهری