کلیدواژه‌ها = دیپلماسی فرهنگی
قدرت هنجاری و دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا (کاربست آن در قبال جمهوری اسلامی ایران)

دوره 19، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 195-221

10.22083/jccs.2018.104159.2288

سیدحمزه صفوی؛ ابراهیم باقری؛ یاسر نورعلی‌وند


مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 38، شهریور 1396، صفحه 67-102

10.22083/jccs.2017.82143.2128

لیلا اژدری؛ علی‌اکبر فرهنگی؛ سیدرضا صالحی امیری؛ محمد سلطانی‌فر


دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه؛ تحول ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای نوین

دوره 14، شماره 23، آذر 1392، صفحه 7-29

عباس کشاورز شکری؛ محسن بیات؛ خاطره بخشنده