کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 11
1. ارائه الگوی تاثیر گذاری رسانه های نوین بر دموکراتیزه شدن جامعه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1399

10.22083/jccs.2020.210225.2969

عبدالرضا نام آور؛ محمدرضا سعید آبادی؛ مجید احمدلو


4. مطالعه عوامل مؤثر بر تقاضای سینما در مشهد

دوره 21، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 201-221

10.22083/jccs.2020.129674.2421

میثم موسائی؛ پروانه مرادیان دقیق؛ سحر چنگیز


7. دیپلماسی رسانه‌ای و مذاکرات هسته‌ای ج.ا.ا

دوره 18، شماره 38، تابستان 1396، صفحه 133-154

10.22083/jccs.2017.82411.2131

قاسم میسایی؛ فائز دین‌پرست؛ محمد جعفری؛ مسلم گلستان