کلیدواژه‌ها = دانشجویان
تعداد مقالات: 5
1. نقش برنامه‌های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه اساتید و دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1399

10.22083/jccs.2020.210139.2968

سهراب عبدی زرین؛ علی نقی فقیهی؛ سوسن بهرامی؛ رضا جعفری هرندی


2. تحلیل نگرش صاحب نظران علوم ارتباطات اجتماعی درباره عوامل مؤثر بر بی موبایلی هراسی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

10.22083/jccs.2020.240409.3137

زهرا دستغیب شیرازی؛ سیدمحمد دادگران؛ نسیم مجیدی؛ ندا سلیمانی


3. ذائقه مصرف موسیقیایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

دوره 21، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 195-218

10.22083/jccs.2019.169965.2710

یارمحمد قاسمی؛ بهروز سپیدنامه؛ علی هاشمی


4. تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

دوره 20، شماره 47، پاییز 1398، صفحه 95-116

10.22083/jccs.2019.141500.2515

محمدرضا انواری؛ سیدعلی رحمانزاده؛ محمدباقر تاج الدین؛ سروناز تربتی