وضعیت انحرافات سایبری در میان دانشجویان دانشگاه‌های تهران

آمنه صدیقیان بیدگلی

دوره 23، شماره 59 ، مهر 1401، ، صفحه 95-121

https://doi.org/10.22083/jccs.2021.283398.3346

چکیده
  به‌موازات گسترش فنّاوری‌های رسانه‌ای و افزایش حضور دانشجویان در فضای مجازی، پژوهش ­هایی نیز در زمینۀ مسائل مرتبط با آن­ها صورت گرفته است. یکی از مسائل نوظهور مربوط به جرائم و آزارهایی است که در فضای سایبری حادث می­­­شوند و دامنه‌شان، از شکستن قفل نرم‌افزار گرفته تا مزاحمت‌های اینترنتی، متنوع است. این مقاله با نظرگاهی ...  بیشتر

نقش برنامه‌های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه استادان و دانشجویان

علی نقی فقیهی؛ سوسن بهرامی؛ رضا جعفری هرندی؛ سهراب عبدی زرین

دوره 22، شماره 55 ، آبان 1400، ، صفحه 153-176

https://doi.org/10.22083/jccs.2020.210139.2968

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارزیابی برنامه­های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه استادان و دانشجویان در سال تحصیلی 98-1397 است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی و تحلیلی است. جامعۀ آماری شامل تمامی دانشجویان کارشناسی دختر و استادان زن دانشگاه قم در سال تحصیلی 98-1397 است که 357 نفر از دانشجویان دختر به روش نمونه­گیری تصادفی‌ـ‌طبقه­ای ...  بیشتر

ذائقه مصرف موسیقیایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

یارمحمد قاسمی؛ بهروز سپیدنامه؛ علی هاشمی

دوره 21، شماره 50 ، تیر 1399، ، صفحه 195-218

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.169965.2710

چکیده
  این پژوهش با هدف مطالعه ذائقۀ مصرف موسیقی بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام بر اساس پارادایم کیفی و به روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. از مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته برای گردآوری داده‌ها و از مدل براون و کلارک برای تحلیل استفاده شده است. جامعه هدف شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه ایلام به تعداد ...  بیشتر

تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

محمدرضا انواری؛ سیدعلی رحمانزاده؛ محمدباقر تاج الدین؛ سروناز تربتی

دوره 20، شماره 47 ، مهر 1398، ، صفحه 95-116

https://doi.org/10.22083/jccs.2019.141500.2515

چکیده
  پژوهش پیش‌رو از نظر اهداف کاربردی، از نظر ماهیت و نوع مطالعه در زمره پژوهش­های کیفی و در زمره مطالعات تفسیری است که با بهره‌گیری از راهبرد پژوهش پدیدارشناسی «وان مانن» در صدد تبیین و تفسیر جوهره تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی مجازی و شناخت عمیق این پدیده است. میدان مطالعه تحقیق شامل دانشجویان واحد ...  بیشتر

افتراق در سرمایه اقتصادی خانواده‏‌ها و ترجیحات فعالیت‏های فراغتی جوانان

افسانه ادریسی

دوره 15، شماره 28 ، اسفند 1393، ، صفحه 213-239

چکیده
  در دنیای معاصر انسان به فضای حیاتی خود عرصه‌ دیگری به نام گذران اوقات‏فراغت افزوده است. تفاوت‌ها و افتراق‌ها در سرمایه اقتصادی، سلیقه‌ها و ترجیحات متفاوتی در نحوه گذران اوقات‏فراغت ایجاد می‏کند. هدف مقاله شناسایی میزان انواع فراغت‏ها، رابطه شیوه‏های گذران اوقات‏فراغت دانشجویان با سرمایه اقتصادی خانواده آنان و مقایسه ...  بیشتر