کلیدواژه‌ها = دانشجویان
وضعیت انحرافات سایبری در میان دانشجویان دانشگاه های تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22083/jccs.2021.283398.3346

آمنه صدیقیان بیدگلی


نقش برنامه‌های فرهنگی دانشگاه قم در تربیت دانشجویان از دیدگاه استادان و دانشجویان

دوره 22، شماره 55، آبان 1400، صفحه 153-176

10.22083/jccs.2020.210139.2968

علی نقی فقیهی؛ سوسن بهرامی؛ رضا جعفری هرندی؛ سهراب عبدی زرین


ذائقه مصرف موسیقیایی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام

دوره 21، شماره 50، تیر 1399، صفحه 195-218

10.22083/jccs.2019.169965.2710

یارمحمد قاسمی؛ بهروز سپیدنامه؛ علی هاشمی


تجربه زیسته فرهنگ سیاسی دانشجویان در شبکه‌های اجتماعی

دوره 20، شماره 47، مهر 1398، صفحه 95-116

10.22083/jccs.2019.141500.2515

محمدرضا انواری؛ سیدعلی رحمانزاده؛ محمدباقر تاج الدین؛ سروناز تربتی