کلیدواژه‌ها = دینداری
تعداد مقالات: 9
1. برآوردی از پیامدهای روندهای دینداری در آیندۀ تبلیغ دین

دوره 20، شماره 45، خرداد 1398، صفحه 235-262

10.22083/jccs.2019.144720.2533

احمد کوهی؛ مجتبی امیری؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده


2. بازدارنده‌های مصرف‌گرایی مورد مطالعه: ساکنان شهرکاشان

دوره 18، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 157-182

10.22083/jccs.2018.94921.2231

ابو تراب طالبی طالبی؛ محمد رمضانی


7. رابطۀ میزان دینداری با کیفیت زندگی جوانان (مطالعه موردی جوانان شیراز)

دوره 12، شماره 14، مرداد 1390، صفحه 127-157

بیژن خواجه‌نوری؛ زهرا ریاحی؛ سید ابراهیم مساوات


8. مدل اندازه‌گیری دینداری جوانان

دوره 11، شماره 12، اسفند 1389، صفحه 89-123

حسن کلاکی؛ مرتضی نیازخانی


9. شناسایی میزان دین‌داری و مقایسه آن در گروه‌های متفاوت شهروندان تهرانی

دوره 11، شماره 11، آبان 1389، صفحه 139-165

سیدمحمدصادق مهدوی؛ افسانه ادریسی؛ احسان رحمانی خلیلی