کلیدواژه‌ها = بی‌بی‌سی فارسی
بازنمایی برکناری مرسی در اخبار تلویزیونی صداوسیمای ج. ‌ا. ا. و بی‌بی‌سی فارسی

دوره 15، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 217-242

سیدمحمد مهدی‌زاده؛ عبدالرحمان علیزاده


تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی و بازنمایی تحولات داخلی ایران در سال 1388

دوره 12، شماره 15، آذر 1390، صفحه 189-223

حسن مجیدی؛ جواد نوری‌‏زاده