کلیدواژه‌ها = تقاضای سینما
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه عوامل مؤثر بر تقاضای سینما در مشهد

دوره 21، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 201-221

10.22083/jccs.2020.129674.2421

میثم موسائی؛ پروانه مرادیان دقیق؛ سحر چنگیز


2. برآورد تابع تقاضای سینما و تحلیل عوامل مؤثر بر آن مطالعۀ موردی؛ شهر تهران

دوره 12، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 235-263

عبدالرحیم رحیمی؛ میثم موسایی؛ کامبیز پیکارجو؛ ناصر آزاد؛ سید محسن سید علی‏اکبر