کلیدواژه‌ها = سرمایۀ اجتماعی
طراحی الگوی نقش سواد رسانه ای در ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد

دوره 22، شماره 56، دی 1400، صفحه 75-102

10.22083/jccs.2020.221787.3027

داود پاک طینت مهدی آبادی؛ فائزه تقی پور؛ حسن درزبان رستمی


تأثیر فناوری‏های جدید بر اوقات فراغت و سرمایۀ اجتماعی جوانان

دوره 17، شماره 33، خرداد 1395، صفحه 127-147

10.22083/jccs.2016.15433

امیر رستگارخالد؛ نرگس مصلحی جنابیان؛ آمنه صلاحی؛ نسرین تاج


رابطة رسانه‌های جمعی و سرمایة اجتماعی در کلان‌شهر تهران

دوره 15، شماره 26، تیر 1393، صفحه 209-233

منصور وثوقی؛ احسان رحمانی‌خلیلی


بررسی رابطۀ میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگ سیاسی دانشجویان مطالعۀ موردی: دانشگاه اصفهان

دوره 12، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 203-234

نجات محمدی‏فر؛ حسین مسعودنیا؛ گلمراد مرادی