کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان انتقادی
روابط قدرت دخیل در صورت‎بندی گفتمانی مسئلۀ آب ایران در روزنامه‎ های شرق و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22083/jccs.2021.140444

سیده ثریا موسوی؛ هادی خانیکی


ارائۀ مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم

دوره 12، شماره 16، اسفند 1390، صفحه 129-157

محمدمهدی فرقانی؛ سیدجمال‏الدین اکبرزاده جهرمی