کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان انتقادی
تعداد مقالات: 5
4. تأثیر مؤلفه‌های‌ واژگانی بر میزان صراحت یا پوشیده‌گویی در متون مطبوعاتی

دوره 15، شماره 25، بهار 1393، صفحه 171-196

زهرا حامدی شیروان؛ شهلا شریفی


5. ارائۀ مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم

دوره 12، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 129-157

محمدمهدی فرقانی؛ سیدجمال‏الدین اکبرزاده جهرمی