جایگاه قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران (ضرورت‌یابی و امکان‌سنجی قانون و اقتضاهای برآمده از آنها)

محمدهادی همایون؛ محمدصادق نصراللهی

دوره 13، شماره 19 ، آبان 1391، ، صفحه 7-53

چکیده
  در سال‌های اخیر، در جمهوری اسلامی ایران نسبت به «قانون جامع‌نویسی» در حوزة رسانه‌ها توجه ویژه‌ای صورت گرفته است؛ به‌طوری‌که در مادة 116 قانون برنامة چهارم توسعه و مادة 10 قانون برنامة پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی شده است. این مقاله تلاش دارد در واکاوی تفصیلی نسبت به ‌جایگاه و اهمیت این قانون در ...  بیشتر

ضرورت‌یابی قانون جامع رسانه‌های همگانی در جمهوری اسلامی ایران

محمدصادق نصرالهی

دوره 12، شماره 14 ، مرداد 1390، ، صفحه 185-218

چکیده
  با توجه به جایگاه ویژه و منحصربه‏فرد رسانه‌های همگانی در عصر اطلاعات، در بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی، به قانون‌گذاری در حوزۀ رسانه‌های همگانی به منظور نظم‌بخشی و پیگیری سیاست‌های مطلوب خود، توجه خاصی شده ‌است. در میان تجربه‌های گوناگون قانون‌گذاری، تجربۀ «قانون جامع‏نویسی» در حوزۀ رسانه‌های ...  بیشتر