خبرگزاری‌ها و فناوری‌های جدید رسانه‌ای (مطالعة تطبیقی کارکردهای رویترز، آسوشیتدپرس، پی.تی.آی و ایرنا در عصر اینترنت با تأکید بر عملکردِ خبرگزاری جمهوری اسلامی)

علیرضا عبداللهی‌نژاد؛ حسینعلی افخمی

دوره 14، شماره 21 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 103-127

چکیده
  ساختار و عملکرد حرفه‌ای خبرگزاری‌ها در دو دهة اخیر، تحت تأثیر پیدایش تلویزیون‌های خبری 24 ساعته و گسترش فزایندة رسانه‌های جدید مبتنی بر وب، با چالش‌هایی روبرو شده و این مسئله، رقبای قدرتمندی را فراروی فعالیت حرفه‌ای خبرگزاری‌ها قرار داده است. در چنین فضایی، خبرگزاری‌ها برای حفظ جایگاه، بقاءپذیری و موقعیت رقابتی، ...  بیشتر