کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی مجازی
1. انگیزه‌های استفاده دانش‌آموزان متوسطه از شبکه‌های مجازی اجتماعی

دوره 18، شماره 39، پاییز 1396، صفحه 183-205

فرهاد سراجی؛ سعید شریفی رهنمو؛ اصحاب حبیب‌زاده


4. تأثیر استفاده از شبکة اجتماعی فیس‌بوک بر اعتماد و مشارکت سیاسی جوانان

دوره 15، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 191-212

صمد عدلی‌پور؛ وحید قاسمی؛ رضوان قصابی؛ نقی طاهری