کلیدواژه‌ها = سرمایة اجتماعی
آثار فرهنگی گردشگری از نگاه دانشجویان

دوره 14، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 117-138

علی‌اکبر امین بیدختی- نوید شریفی - یحیی توکلی


درآمدی بر سرمایة اجتماعی بر پایه عقلانیت دینی

دوره 10، شماره 6، مرداد 1388، صفحه 27-43

فاطمه براتلو؛ محمد صنایع