کلیدواژه‌ها = سبک زندگی
بررسی تأثیر مهارت‌های زندگی بر سواد رسانه‌ای شهروندان تهرانی با تأکید بر ویژگی‌های جمعیت‌ شناختی

دوره 22، شماره 56، دی 1400، صفحه 29-56

10.22083/jccs.2020.226682.3051

نسرین آقاملا؛ لیلا نیرومند؛ نازنین ملکیان؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


جایگاه رسانه در تغییر سبک زندگی سالمندان

دوره 22، شماره 56، دی 1400، صفحه 57-74

10.22083/jccs.2020.208362.2957

حمیده خالقی محمدی؛ صدیقه ببران


مدرنیته، فرهنگ مصرفی و سبک زندگی؛ یک تحلیل جامعه‌شناختی در شهر کرمان

دوره 21، شماره 51، مهر 1399، صفحه 193-228

10.22083/jccs.2020.152920.2592

سحر آقا ملایی؛ هدایت نیکخواه؛ سوده مقصودی


تحلیل نظام‌مند پژوهش‌های سبک زندگی بعد از دهة 80

دوره 18، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 131-162

10.22083/jccs.2017.70197.2042

سیدحسین سراج‌زاده؛ لیلا باقری


مصرف موسیقیایی

دوره 15، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 7-36

سیدمجتبی رضوی طوسی؛ سجاد یاهک


تحلیلی بر بازنمایی ایدئولوژی و سبک زندگی در کتاب‌های آموزش زبان اینترچنج

دوره 13، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 35-60

حمید عبداللهیان؛ آیدا حسینی‌فر


بررسی مولفه‌های سبک زندگی و الگوی رفتار در فیلم‌های سینمایی پرفروش

دوره 11، شماره 11، آبان 1389، صفحه 97-138

افشین محمدی؛ غزال بی‌بک آبادی


خدمات شهری شهرداری و سبک زندگی شهروندان

دوره 10، شماره 6، مرداد 1388، صفحه 9-26

افسانه ادریسی؛ سمانه پالیزبان