کلیدواژه‌ها = علل رافع
تعداد مقالات: 1
1. عوامل رافع مسئولیت مدنی رسانه‌های جمعی در نظام حقوقی ایران

دوره 17، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 29-51

امین امیرحسینی؛ محمدرضا برزویی