کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان
بازنمایی گفتمان‌های خانواده در مجلات عامه‌پسند ایرانی

دوره 21، شماره 49، فروردین 1399، صفحه 93-122

10.22083/jccs.2019.138452.2493

امیر رستگار خالد؛ ابوالفضل اقبالی؛ عاطفه خالقی