نویسنده = �������� �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر هویت بریکولاژ در بین نوجوانان و جوانان (مورد مطالعه شهر کرج )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22083/jccs.2020.206118.2942

محمد گنجی؛ محمد سلیمان نژاد؛ مهدی حسین زاده فرمی